«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos : Taloushallintopalveluliikelaitoksen sijaismaksajajärjestelmän käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta

23.05.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011650
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 100-243064

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Tuija Kuivalainen
E-post:tuija.kuivalainen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Taloushallintopalveluliikelaitoksen sijaismaksajajärjestelmän käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta
Referensnummer:
HEL 2019-003746
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sijaismaksajapalvelu on SuoraTyö.fi -palvelun teknologiaan perustuva, toimittajan omistama palvelukokonaisuus, jonka avulla henkilökohtaisten avustajien työn hallinta ja palkkailmoitusten tekeminen hoidetaan sähköisesti. Asiakkaat pystyvät palvelun avulla kattavasti hallinnoimaan henkilökohtaisen avun järjestämiseen liittyvää hallintoa. Palvelu on kehitetty erityisesti henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennan ja HR:n ratkaisuksi, ja sitä käytetään Saas-palveluna vahvasti salatun yhteyden yli.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 970000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on palvelukokonaisuus, jonka avulla henkilökohtaisten avustajien työn hallinta ja palkkailmoitusten tekeminen hoidetaan sähköisesti. Asiakkaat pystyvät palvelun avulla kattavasti hallinnoimaan henkilökohtaisen avun järjestämiseen liittyvää hallintoa. Palvelula käytetään Saas-palveluna vahvasti salatun yhteyden yli.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Taloushallintopalveluliikelaitoksen sijaismaksajajärjestelmän käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
20.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SuoraTyö Oy
Nationellt registreringsnummer:2402870-2
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:970000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.5.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Helsingin Kaupunki julkaisi 15.2.2019 HILMAssa tietopyynnön Sijaismaksajapalvelusta, joka kokoaisi yhteen koko henkilökohtaisen avun palvelukokonaisuuden yhden sähköisen ratkaisun alle. Tietopyyntöön ei määräaikaan 27.2.2019 mennessä saatu yhtään vastausta. Helsingin kaupunki jatkoi soveltuvan järjestelmän etsintää ja löysi markkinoilta SuoraTyö Oy:n tarjoaman Sijaismaksajapalvelun. Se on kehitetty erityisesti henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennan ja HR:n ratkaisuksi. Ratkaisu vastaa Helsingin kaupungin tietopyynnössä esittämiin tarpeisiin ja palvelu on valtakunnallisesti laajasti käytössä. Helsingin kaupungin tietojen perusteella kyseessä on ainoa markkinoilla oleva määriteltyyn tarpeeseen kohdennettu ratkaisu. Näin ollen hankinta täyttää hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdassa määritellyn suorahankinnan edellytykset ja SuoraTyö Oy on ainoa mahdollinen toimittaja teknisestä syystä.

«« Tillbaka