«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen yleislääkäripalvelu

23.05.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011607
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 100-243131

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Telefon:+358 94711
E-post:arttu.karjalainen@hus.fi
Fax:+358 947175403
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen yleislääkäripalvelu
Referensnummer:
HUS 044-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkarmottagningstjänster. (85121000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli Peijaksen sairaalan päivystyksen yleislääkärityövoiman tuottaminen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Peijaksen sairaala, Sairaalakatu 1, Vantaa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde oli kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 040-091482

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen yleislääkäripalvelu

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.5.2019
«« Tillbaka