«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri : Diagnostisten kittien hankinta tuberkuloosi-diagnostiikkaan

22.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011501
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 099-239798

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 750
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
E-post:maarit.pohjola-laitinen@hus.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Diagnostisten kittien hankinta tuberkuloosi-diagnostiikkaan
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kemiska reagenser. (33696300-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Välttämättömien diagnostisten kittien hankinta tuberkuloosibakteerien nukleiinihapon ja rifampisiiniresistenssin osoittamiseksi.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 235000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kemiska reagenser. (33696300-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

HYKS tulosyksiköllä HUSLABilla on käytössään mykobakteriologian laboratoriossa Xpert-laitteet. HUSLAB toimialajohtaja on tehnyt 19.5.2019 §63 suorahankintapäätöksen, jolla hankitaan nykyisiin laitteisiin laitesidonnaiset reagenssit sopimuskaudelle 1.5.2019-31.12.2020. Nykyinen menetelmä on laajasti tutkittu ja sen on todettu olevan herkimpiä tarjolla olevia menetelmiä. Menetelmä on ainoa olemassa oleville laitteille soveltuva.

Sen perusteella mainitun analytiikan olemassa oleville laitteille voi toimittaa vain laitteiden toimittaja Immuno Diagnostic Oy ja sen vuoksi hankinta toteutetaan suorahankintana.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Diagnostisten kittien hankinta tuberkuloosidiagnostiikkaan

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
13.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Immuno Diagnostic Oy
Nationellt registreringsnummer:0499964-0
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Nuts-kod:Etelä-Suomi (FI1C)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:235000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:235000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22.5.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

HYKS tulosyksiköllä HUSLABilla on käytössään Immuno Diagnostic Oy:in toimittama Xpert-laitteisto. Laitteistossa voi käyttää vain saman valmistajan analyysikittejä, tässä tapauksessa Cepheid Xpert MTB/RIF kittejä tuberkuloosibakteerin nukleiinihapon ja rifampisiiniresistenssin osoittamiseksi. Analytiikka on välttämätöntä yliopistosairaalassa.

Hankintalain (1397/2016) 40.2§:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Koska vain yksi toimittaja Immuno Diagnostic Oy, voi toimittaa kitit analytiikkaan, hankinta on toteutettu suorahankintana. Suorahankintakauden aikana, kun laitteet tulevat käyttöikänsä päähän, valmistellaan laite- ja menetelmäkokonaisuuden kilpailuttaminen.

«« Tillbaka