«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Lahti Energia Oy : Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitosten painelaitteiden huolto- ja korjaustöitä sekä asennuspalveluita koskeva puitejärjestely

22.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011494
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 099-241030

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lahti Energia Oy
Nationellt registreringsnummer:0804847-1
Ort:Lahti
Land:Finland
Kontaktperson:Ismo Ihamäki
E-post:ismo.ihamaki@lahtienrgia.fi
Nuts-kod:Lahti (K398)
Allmän adress: (URL)https://www.lahtienergia.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitosten painelaitteiden huolto- ja korjaustöitä sekä asennuspalveluita koskeva puitejärjestely
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation och underhåll. (50000000-5), För energiindustrin (KA16-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitosten painelaitteiden huolto- ja korjaustöitä sekä

asennuspalveluita koskeva puitejärjestely.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Panncentraler. (42160000-8)
Rörmokeriarbeten. (45330000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lahti (K398)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lahti Energia Oy Kymijärven voimalaitos

Voimakatu 16

15170 Lahti

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitosten painelaitteiden huolto- ja korjaustöitä sekä

asennuspalveluita koskeva puitejärjestely.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 029-065742

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kymijärven voimalaitosten painelaitteiden huolto- ja korjaustyöt sekä asennuspalvelut, puitesopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SSG Sahala Oy
Nationellt registreringsnummer:2219093-3
Ort:Varkaus
Land:Finland
Nuts-kod:Varkaus (K915)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22.5.2019
«« Tillbaka