«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Senaatti-kiinteistöt : A13606 Jyväskylän Poliisivankilan peruskorjaus

22.05.2019 10:51
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011441

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-006681
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
A13606 Jyväskylän Poliisivankilan peruskorjaus, Senaatti-kiinteistöt

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Senaatti-kiinteistöt
FO-nummer 1503388-4
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Senaatti-kiinteistöt
Kontaktpersoner Anja Miettinen
Gatuadress Urhonkatu 1
Postnummer 40100
Postanstalt Jyväskylä
Land Finland
Telefon +358407166079
E-postadress anja.miettinen@senaatti.fi
Webbadress (URL) http://www.senaatti.fi
Typ av upphandlande enhet
Statligt affärsverk

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
A13606 Jyväskylän Poliisivankilan peruskorjaus
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankkeessa peruskorjataan Jyväskylän poliisivankilan tilat n. 700m2. Purettavia ja korjattavia rakennusosia ovat maanvaraiset lattiat ja kantavat alapohjalaatat, väliseinät, alakatot sekä suurin osa talotekniikasta. Kyseessä on vaativa sisäilmakorjaus. Tällä ilmoituksella haetaan osallistujia rakennusurakkaan, LV-urakkaan, IV-urakkaan ja sähköurakkaan.

Purkutyöt sisältyvät rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana.

Hankkeen alustava aikataulu:

Purkutöiden aloitus 07/2019

Rakentamisen aloitus 09/2019

Työt valmiit 04/2020

Aikataulu tarkentuu tarjouspyyntöasiakirjoihin.

Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Rörmokeriarbeten. (45330000-9)
Installation av ventilation och luftkonditionering. (45331200-8)
Installation av elektriska ledningar och armatur. (45310000-3)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Jyväskylä (K179)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
24.6.2019 - 30.4.2020

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Hanke keskeytetään koska Senaatti kiinteistöt teettää kohteen purkutyöt puitesopimuskumppanilla ja rakennustöiden aikataulu muuttuu. Hankkeen Rakennus- ja LVIS töistä julkaistaan myöheemmin uusi hankintailmoitus.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka