«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Juvan kunta : Juvan Palveluliikenne

22.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011352
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 099-239818

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Juvan kunta
Nationellt registreringsnummer:0164551-3
Postadress:Juvantie 13
Postnummer:51900
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Päivi Toivari
Telefon:+358 0405201686
E-post:paivi.toivari@juva.fi
Nuts-kod:Juva (K178)
Allmän adress: (URL)http://www.juva.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Juvan Palveluliikenne
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouskilpailu koskee arkipäivisin ajettavaa liikennekokonaisuutta, sisältäen mm. suljettuja päiväkeskus- ja koulukuljetuksia sekä asiointiliikennettä. Asiointiliikenne on kaikille avointa, kutsuohjattua liikennettä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Juva (K178)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Juvan kunnan alue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee arkipäivisin ajettavaa liikennekokonaisuutta, sisältäen mm. päivä-keskuskuljetuksia ja koulukuljetuksia sekä asiointiliikennettä. Asiointiliikenne on kaikille avointa, kutsuohjattua liikennettä. Palveluliikenne on kaikille avointa mutta erityisesti liikuntarajoitteisille, esimerkiksi vammaisille ja vanhuksille tarkoitettua joukkoliikennettä. Hankinta on päivähintainen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
400000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Perussopimukseen (2 v.) sisältyy optiomahdollisuus 1+1v.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimukseen on sisältyy optiomahdollisuus 1+1v.

Perussopimus v. 2020-21 ja mahdolliset optiot v. 2022 ja v. 2023.

Päätökset optioiden käytöstä tehdään erikseen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
16.9.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on henkilöliikennelupa tai joukkoliikennelupa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Kalusto- ym. vaatimusten täyttyessä, hinta.

Eventuella minimistandardnivåer:

Liikenteessä käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat laatuvaatimukset koko sopimuksen ajan:

- Ajoneuvon on täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset,

- Matkustajapaikkoja tulee olla vähintään kolmetoista kappaletta, sisältäen pyörätuolipaikat,

- Autossa tulee olla integroitu taksamittarijärjestelmä tai rahastuslaite, johon sisältyy kuitin antava laite ja maksupääte. Laitteen tulee olla yhteensopiva Tiketti2 –järjestelmän kanssa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp (endast vid tjänsteupphandling)
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on henkilöliikennelupa tai joukkoliikennelupa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
16.9.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Juvan kunta
Postadress:Juvantie 13
Postnummer:51900
Ort:JUVA
Land:Finland
Telefon:+405 201686
E-post:paivi.toivari@juva.fi
Internetadress:http://www.juva.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.5.2019
«« Tillbaka