«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: Työnohjauspalvelu

21.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011333
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 098-238133

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0725901-5
Postadress:Kotkantie 41
Postnummer:48210
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:Johanna Kahilakoski
E-post:hankinnat@kymsote.fi
Nuts-kod:Kymenlaakso (FI1C4)
Allmän adress: (URL)https://kymsote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Työnohjauspalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kymsote julkaisi hankintailmoituksen työnohjauspalvelun hankinnasta. Tämä on hankintaa koskeva jälki-ilmoitus. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus, eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa, että hankintamenettely on keskeytetty.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Yksilötyönohjaus
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmätyönohjaus
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Esimiestyönohjaus
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Työnohjauksen työnohjaus
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lastensuojelun työntekijöiden työnohjaus
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Toimintaterapeuttien työnohjaus
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Psykiatrien työnohjaus
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lastenpsykiatrien työnohjaus
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Psykologien työnohjaus
Del nr:
9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on 16.5.2019 keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyyntö on osoittautunut lisätietokysymysten perusteella virheelliseksi, eikä virhettä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 089-214083

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Yksilötyönohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Ryhmätyönohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Esimiestyönohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Työnohjauksen työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Lastensuojelun työntekijöiden työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Toimintaterapeuttien työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
7
Benämning på upphandlingen:
Psykiatrien työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
8
Benämning på upphandlingen:
Lastenpsykiatrien työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
9
Benämning på upphandlingen:
Psykologien työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnan keskeyttäminen 16.5.2019. Hankinta, jota keskeyttäminen koskee: Keskeytyspäätös koskee HILMAssa numerolla 2019-010061 ja EUVL:ssä numerolla 2019/S 089-214083 julkaistun työnohjauspalvelun hankintailmoituksen kaikkia osia (1-9). Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on keskeyttänyt työnohjauspalvelun hankintamenettelyn hankintalain 125 §:n perusteella. Työnohjauspalvelun tarjouspyynnössä asetetut kriteerit ovat osoittautuneet lisätietokysymysten perusteella virheellisiksi, eikä virheitä voida korjata tarjouspyynnön korjaamisella. Kymsote käynnistää työnohjauspalvelun hankintamenettelyn uudelleen uudella hankintailmoituksella, kun tarjouspyyntöön on tehty tarvittavat muutokset.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.5.2019
«« Tillbaka