«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C

21.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011306
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 098-238109

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:UUDELY/12178/2018
Postadress:PL 36
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Aku Seppälä
Telefon:+358 295021154
E-post:aku.seppala@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttaa koulutuksen myös Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Kainuun, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puolesta valtakunnallisena tarjouskilpailuna. Kilpailutus toteutetaan noudattaen avointa tarjousmenettelyä. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, jonka kesto on kaksi vuotta. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen 1 vuoden mittaiseen optioon, joiden kummankin suuruus on 50% alkuperäisestä hankinnasta. Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen yhteisarvo vuosina 2019 - 2020 jää alle 200 000 €. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25§, 1. mom. kohdan 3 mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 399999.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uudellamaalla pääkaupunkiseutu. Muut ELY-keskukset määräävät koulutuspaikat hankinnan yhteydessä.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on F.E.C-koulutusmallilla toteutettava ammatillinen työvoimakoulutus. Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty liitteissä 1 ja 2. Koulutukset toteutetaan suomen ja/tai englannin kielellä palveluntuottajien varaamissa tiloissa. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kuusi puitesopimustoimittajaa, jos kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ei ole vähemmän. Toimittajat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hankintaan sisältyy mahdollisuus 2 x 1 vuoden optioon, jotka voidaan ottaa käyttöön jo varsinaisella hankintakaudella tai myöhemmin, jos maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluista vastuun ottava ostajataho haluaa tilata palvelua. Hankintayksiköt varaavat oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-531078

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aalto University Executive Education Oy
Nationellt registreringsnummer:0590964-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:TG Talent Gate Oy
Nationellt registreringsnummer:1892506-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Soprano Oyj
Nationellt registreringsnummer:0548170-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:399999.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Uudenmaan ELY-keskus
Postadress:PL 36
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:aku.seppala@ely-keskus.fi
Internetadress:http://www.ely-keskus.fi
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Tämä hankinta on hankintalain 25 § mukainen pienhankinta, koska hankinta lukeutuu hankintalain liitteessä E määriteltyihin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankintoihin. Pienhankinnoista ei voida hankintalain perusteella valittaa markkinaoikeuteen. Sen sijaan tarjoaja voi osoittaa hankintayksikölle hankintaoikaisun virheelliseksi kokemastaan päätöksestä. Hankintayksikkö liittää hankintapäätökseen oikaisuohjeen. Sopimuskauden aikaiset erimielisyydet ratkaistaan liitteenä 4 olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.5.2019
«« Tillbaka