«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Henkilökuljetuspalvelut, Siun sote

20.05.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011297
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-235104
Anbudsansökningar 30.06.2023 klo 00.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=232119&tpk=cc0600f4-5529-494b-ab9d-73ab649811df

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Nationellt registreringsnummer:0242746-2
Postadress:Linnunlahdentie 2
Postnummer:80110
Ort:Joensuu
Land:Finland
Kontaktperson:Henri Haapalainen
Telefon:+358 133370293
E-post:hankinta@jns.fi
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Allmän adress: (URL)http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2732095-2
Ort:Joensuu
Land:Finland
E-post:hankinta@jns.fi
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Allmän adress: (URL)http://www.siunsote.fi/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jns

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=232119&tpk=cc0600f4-5529-494b-ab9d-73ab649811df
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilökuljetuspalvelut, Siun sote
Referensnummer:
727/02.08.00.03/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teiltä osallistumishakemustanne Siun soten henkilökuljetuksista osallistumispyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.07.2019 - 30.06.2023. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 22000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teiltä osallistumishakemustanne Siun soten henkilökuljetuksista osallistumispyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.07.2019 - 30.06.2023. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.7.2019 - 30.6.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare (Lisähankkijoilla tarkoitetaan yhteishankintoihin osallistuvia hankintayksiköitä)

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
30.6.2023 00:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.5.2019
«« Tillbaka