«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN: Tarjouspyyntökierroksella 1866/2018 Kranaattilaatikoiden hankinta 155 tkr

17.05.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011088
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 096-233154

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Telefon +358299800

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN: Tarjouspyyntökierroksella 1866/2018 Kranaattilaatikoiden hankinta 155 tkr

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Varor
Genomförandesätt
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Hankinnan kohteena on kuusipuusta valmistettava kranaattilaatikko, jota käytetään 155

TKR kranaattien varastointiin, maastojakeluun ja kuljettamiseen suoraan

loppukäyttäjälle tai logistisen ketjun eri väliportaille. Kranaattilaatikoita kuljetetaan

soveltuvien maasto- ja maantiekuorma-autojen kuormatiloissa ja erilaisissa

perävaunuissa. Laatikoita käsitellään traktorin- ja trukin piikein sekä kantorivoista.

Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan

tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen

puolustustarvikeluettelon (2017/C 097/01) ML4.b.2 kohdan (Varustus, jolla on kaikki

seuraavat ominaisuudet: 1. ne on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön; ja erityisesti

suunniteltu 'toimiin', jotka liittyvät johonkin seuraavista: a. ML4.a kohdassa tarkoitetut

tuotteet (ML4.a: Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut pommit, torpedot, kranaatit,

savuammukset, raketit, miinat, ohjukset, syvyyspommit, raivauspanokset, -laitteet ja -

pakkaukset, "pyrotekniset " laitteet, patruunat ja harjoitustarvikkeet (eli laitteet, joilla

simuloidaan näiden tuotteiden ominaisuuksia)) mukaisesta tarvikkeesta, jonka

käyttötarkoitus on sotilaallinen. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan

kohteena oleva kranaattilaatikko on erityisesti suunniteltu toimiin, jotka liittyvät

kranaattien käsittelyyn.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Backar. (44619300-5)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1 - 1 EUR

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Selektivt
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2 Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

2018/S 082-185619

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2 Kompletterande information

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hallituksen esityksen vp 76/2011 mukaan keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin.

Hankintamenettelyssä saatiin kolme osallistumishakemusta Polewood Ltd Oy:ltä, Rakennuspalvelu Jurva Rinne Ky:ltä ja Savopak Oy:ltä. Yk-sikään osallistumishakemuksista ei vastannut osallistumishakemus-pyyntöä.

Hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan uudelleen vuoden 2019 aikana. Hankintayksikkö joutuu muuttamaan osallistumishakemuspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia olennaisesti uudelle tarjouskierrokselle, joten hankinnan jatkaminen ilman keskeyttämistä ei olisi mahdollista.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy, eikä ratkaisu vaikuta syrjivästi ehdokkaisiin.

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
16.5.2019
«« Tillbaka