«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Salon kaupunki : Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta

16.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011033
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-230671

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Salon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0139533-1
Postadress:PL 77
Postnummer:24101
Ort:Salo
Land:Finland
Kontaktperson:Työllisyyspalvelut
Telefon:+358 27781
E-post:kirjaamo@salo.fi
Nuts-kod:Salo (K734)
Allmän adress: (URL)http://www.salo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Salon kaupungin työllisyyspalvelut pyysi tarjouksia kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan ostopalveluista vuosille 2019-2020 sekä yhdelle optiovuodelle 2021. Tavoitteena on hankkia ryhmätoiminnan ostopalveluja, jotta kuntouttavan työtoiminnan volyymia saataisiin kasvatettua ja työmarkkinatuen takaisinmaksun kustannuksia pienennettyä. Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Kunta voi tehdä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 300000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hyvinvointi
Del nr:
1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Salo (K734)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hyvinvointiin liittyvä ryhmätoiminta, esimerkiksi liikunta ja terveys.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Päihde ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
Del nr:
2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Salo (K734)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihde ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn liittyvä ryhmätoiminta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Itseilmaisu
Del nr:
3.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Salo (K734)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Itseilmaisuun liittyvä ryhmätoiminta, esimerkiksi luovat menetelmät, taide ja kulttuuripainotteisuus.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Arjenhallinta
Del nr:
4.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Salo (K734)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Arjenhallintaan liittyvä ryhmätoiminta esimerkiksi ruuanlaitto, velkaneuvonta ja tietotekniset taidot.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osaamisen kehittäminen
Del nr:
5.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Salo (K734)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osaamisen kehittämiseen liittyvä ryhmätoiminta esimerkiksi ammattialoihin tutustuminen, lupakorttikoulutukset tai maahanmuuttajien suomen kielen opetus.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 191-432605

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1.
Benämning på upphandlingen:
Hyvinvointi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Nationellt registreringsnummer:1597965-3
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Muurlan Evankelisen Opiston säätiö
Nationellt registreringsnummer:1058180-6
Ort:Muurla
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kalliolan Setlementti ry
Nationellt registreringsnummer:0116577-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:60000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2.
Benämning på upphandlingen:
Päihde ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:A-klinikkasäätiö/ Länsi-Suomen palvelualue
Nationellt registreringsnummer:0200924-4
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Officiellt namn:Kalliolan Setlementti ry
Nationellt registreringsnummer:0116577-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:60000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3.
Benämning på upphandlingen:
Itseilmaisu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Nationellt registreringsnummer:1597965-3
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Muurlan Evankelisen Opiston säätiö
Nationellt registreringsnummer:1058180-6
Ort:Muurla
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kalliolan Setlementti ry
Nationellt registreringsnummer:0116577-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:60000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4.
Benämning på upphandlingen:
Arjenhallinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SALVA ry, Palvelukeskus Ilolansalo
Nationellt registreringsnummer:1597965-3
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Elämänlaatu ry
Nationellt registreringsnummer:2570646-4
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Salon alueen Työttömät ry
Nationellt registreringsnummer:1442606-1
Ort:Salo
Land:Finland
Nuts-kod:Salo (K734)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kalliolan Setlementti ry
Nationellt registreringsnummer:0116577-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Suomen talousopetuksen tuki ry
Nationellt registreringsnummer:2947415-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:60000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5.
Benämning på upphandlingen:
Osaamisen kehittäminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kalliolan Setlementti ry
Nationellt registreringsnummer:0116577-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:60000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Salon kaupunki
Postadress:PL 77
Postnummer:24101
Ort:Salo
Land:Finland
Telefon:+358 27781
E-post:kirjaamo@salo.fi
Internetadress:http://www.salo.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.5.2019
«« Tillbaka