«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Turun kaupunki : Aikuisten fysioterapiapalvelut ajalle 1.1.2020 (tavoite) -31.12.2021

16.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011026
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-230670
Anbud 01.07.2019 klo 11.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=228937&tpk=136050db-7005-48a7-ab26-c9186d15e57d

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om upphandling
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Emilia Aho
Telefon:+358 400944064
E-post:emilia.aho@turku.fi
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=228937&tpk=136050db-7005-48a7-ab26-c9186d15e57d
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Aikuisten fysioterapiapalvelut ajalle 1.1.2020 (tavoite) -31.12.2021
Referensnummer:
13301-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin Strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimeksiannosta aikuisten fysioterapiapalveluista ajalle 1.1.2020 -31.12.2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhden (1) vuoden optiolla. Ostettaviin palveluihin sisältyy rintamaveteraanien kuntoutus. Tarjottavat palvelut tulee voida ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Palveluntuottajalla tarkoitetaan sekä itsenäistä ammatinharjoittajaa että fysioterapiapalveluja tuottavaa toimintayksikköä. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2100000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
1 A Aikuisten neurologinen fysioterapia: vastaanottokäynti / kotikäynti
Del nr:
1A
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Aikuisten neurologinen fysioterapia vastaanottokäynnillä ja kotikäynnillä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
1 B Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia: vastaanottokäynti / kotikäynti
Del nr:
1B
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia vastaanottokäynillä ja kotikäynnillä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
1 C Aikuisten lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia: vastaanottokäynti / kotikäynti
Del nr:
1C
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Aikuisten lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia vastaanottokäynnillä ja kotikäynnillä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
2 Rintamaveteraanien neurologinen fysioterapia ja veteraanien tuki- ja liiikuntaelinsairauksien fysioterapia: vastaanottokäynti / kotikäynti
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Rintamaveteraanien neurologinen fysioterapia ja veteraanien tuki- ja liiikuntaelinsairauksien fysioterapia / vastaanottokäynnti / kotikäynti.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
1.7.2019 11:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.5.2019
«« Tillbaka