«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : FreeStyle Libre glukoosiseurantajärjestelmän hankinta

16.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011000
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-229666

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0825508-3
Postadress:Porrassalmenkatu 35-37
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
E-post:hankinnat@essote.fi
Nuts-kod:Etelä-Savo (FI1D1)
Allmän adress: (URL)http://www.essote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
FreeStyle Libre glukoosiseurantajärjestelmän hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on tehnyt suorahankintapäätöksen FreeStyle Libre glukoosinseurantajärjestelmän hankinnasta. Kyse on jatkuvasta jaksottaisesta glukoosinseurantajärjestelmästä, jonka käyttö on huomattavasti edullsempaa kuin jatkuvan ajantasaisen glukoosinseurantajärjestelmän käyttö. Hankinta-aika 1.6.2019-31.5.2021. Optiosmahdollisuus 1.6.2021-31.5.2022. Tehdyn markkinaselvityksen perusteella markkinoilla ei ole tarjolla vastaavaa jatkuvaa jaksottaista glukoosinseurantajärjestelmää,

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1800000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on tehnyt suorahankintapäätöksen FreeStyle Libre glukoosinseurantajärjestelmän hankinnasta. Kyse on jatkuvasta jaksottaisesta glukoosinseurantajärjestelmästä, jonka käyttö on huomattavasti edullsempaa kuin jatkuvan ajantasaisen glukoosinseurantajärjestelmän käyttö. Hankinta-aika 1.6.2019-31.5.2021. Tehdyn markkinaselvityksen perusteella markkinoilla ei ole tarjolla vastaavaa jatkuvaa jaksottaista glukoosinseurantajärjestelmää,

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan liittyy optio aj. 1.6.2021-31.5.2022.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
FreeStyle Libre glukoosiseurantajärjestelmän hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
6.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Abbott Oy / Abbott Diabetes Care
Nationellt registreringsnummer:0803151-4
Ort:Espoo
Land:Finland
E-post:adc.toimisto@abbott.com
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1800000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.5.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Hankittava glukoosinseurantajärjestelmä perustuu jatkuvaan jaksottaiseen potilaan glukoositason seurantaan. Seurantajärjestelmä on tullut markkinoille muutama vuosi sitten, eikä tällä hetkellä muilla toimittajilla ole tarjolla vastaavaa jatkuvaa jaksottaista seurantajärjestelmää. Järjestelmän käyttö on huomattavasti edullisempaa kuin jatkuvan ajantasaisen glukoosiseurantajärjestelmän käyttämnen. Järjestelmän käyttäminen on helppoa ja asiakasystävällistä, eikä vaadi erillisä liuskoja ja lansetteja.

«« Tillbaka