«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Förhandsmeddelande):
Kansaneläkelaitos : Tietopyyntö: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

16.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010958
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-230664

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Förhandsmeddelande
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:PL 450
Postnummer:00056
Ort:Kela
Land:Finland
E-post:kuntoutushanke@kela.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

MARKKINAKARTOITUS/TIETOPYYNTÖ: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke (projekti) Projektin tavoitteena on kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen työikäisille. Katso lisätiedot, kysymykset ja osallistumisohjeet kohdasta VI.3) Lisätiedot.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B) , Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projektin tavoitteena on kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen työikäisille. Katso lisätiedot, kysymykset ja osallistumisohjeet kohdasta VI.3) Lisätiedot.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.11.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Perustietoa Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeesta (jatkossa projekti) Kela sai STM:n Terveet tilat 2028 -työryhmältä keväällä 2018 pyynnön selvittää mahdollisuutta toiminnallisten häiriöiden kuntoutuspalveluiden kehittämiseen. Kela teetti projektin esiselvitysvaiheessa Työterveyslaitoksella selvityksen toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksesta Suomessa ja kansainvälisesti. Toiminnalliset häiriöt ovat yleisiä. Selvityksessä todettiin, että arviot toiminnallisista oireista ja oireyhtymistä vaihtelevat väestössä 4–30 %:n ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilailla 10–50 %:n välillä. Useassa sairaanhoitopiirissä kehitetään toiminnallisten häiriöiden hoitoketjuja tai on suunniteltu erikoisairaanhoidon yksiköitä toiminnallisten häiriöiden tunnistamiseksi sekä hoidon ja kuntoutustoimien tehostamiseksi. (Selinheimo, Vuokko, Juvonen-Posti 2019). Kelan lakisääteiset kuntoutusmuodot koskevat kaikkia kriteerit täyttäviä kuntoutujia, mutta Kelalla ei ole tarjota kuntoutusta erityisesti toiminnallisen häiriön oireyhtymää ajatellen. Työterveyslaitoksen selvityksen perusteella useissa Euroopan maissa ja myös Euroopan ulkopuolella toiminnallisiin häiriöihin on olemassa kuntoutuksen malleja, joita voidaan kokeilla myös Suomessa. Projektin tavoitteena on kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen työikäisille. Alustavasti on tarkoituksena, että vuoden 2020 aikana kokeiltaisiin kuntoutusinterventioita toiminnallista häiriötä sairastaville kuntoutujille. Alustavana tavoitteena on, että yhteensä projektiin tavoitellaan osallistujiksi vähintään 90 kuntoutujaa. Alustavasti on kaavailtu, että kuntoutusjakso kestäisi 10 viikkoa ja sisältäisi noin 10-12 kuntoutuskäyntiä. Kuntoutusta voitaisiin toteuttaa sekä ryhmä- että yksilömuotoisesti. Alue: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri ja Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Kysymyksiä 1. Kuinka monta kohderyhmän kuntoutujaa voisitte vuodessa ottaa kuntoutukseen? 2. Kuinka nopeasti kuntoutuja voi aloittaa kuntoutuspäätöksen saamisesta kuntoutuksen? 3. Onko teillä seuraavien alojen ammattilaisia henkilöstössänne PPSHP:n tai HUSin alueella? o Psykologi tai o Psykoterapeutti, millaisilla viitekehyksillä he työskentelevät? o Toimintaterapeutti tai o Fysioterapeutti o Onko toimintaterapeutit koulutettu kohderyhmän kuntoutukseen soveltuvalla lisäkoulutuksella? Onko heillä esim. psykofyysisen psykoterapian perusopinnot? Tai muita soveltuvia lisäkoulutuksia, mitä? o Onko fysioterapeutit koulutettu kohderyhmän kuntoutukseen soveltuvalla lisäkoulutuksella? Onko heillä esim. psykofyysisen fysioterapian koulutus? Tai muita soveltuvia lisäkoulutuksia, mitä? 4. Onko edellä mainituilla pätevyyksillä olevilla henkilöillä kliinistä työkokemusta toiminnallisia häiriöitä sairastavista asiakkaista, esimerkiksi kipuklinikalla, psykiatrian poliklinikalla, fysiatrian poliklinikalla, aivovammapoliklinikalla, kuntoutustutkimusyksikössä? 5. Kokemuksenne ryhmäkuntoutuksen tuottamisesta: o Millaista työkokemusta henkilöstöllänne on kuntoutusryhmien ohjaamisesta? o Millaista ryhmätoimintaa olette tuottaneet? o Millaisille kohderyhmille? Tietopyyntöön vastaaminen Pyydämme yrityksenne nimen sekä vastaukset kysymyksiin sähköpostiosoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi 31.5.2019 mennessä. Muut tiedot Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus. Tämä asiakirja ei velvoita Kelaa toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido ketään osapuolta.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.5.2019
«« Tillbaka