«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Luonnonvarakeskus : KESKEYTYSILMOITUS Kasvatuskylmiöt, kasvullisen lisäyksen laboratorio (850/02 10 01 00 05/2019)

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010905
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-226999

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Luonnonvarakeskus
Nationellt registreringsnummer:0244629-2
Postadress:PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postnummer:00791
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Perttu Pohjonen
Telefon:+358 295322113
E-post:perttu.pohjonen@luke.fi
Nuts-kod:Etelä-Savo (FI1D1)
Allmän adress: (URL)https://www.luke.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Tutkimus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Kasvatuskylmiöt, kasvullisen lisäyksen laboratorio (850/02 10 01 00 05/2019)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kyl- och frysutrustning. (42513000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kasvullisen lisäyksen laboratorion kasvatuskylmiöistä, Savonlinnaan, tarjouspyynnön mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kommersiell kylutrustning. (42513290-4)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kasvullisen lisäyksen laboratorion kasvatuskylmiöistä, Savonlinnaan. Kohde on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä, jotka ovat luettavissa projektipankissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-167378

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Kasvatuskylmiöt, kasvullisen lisäyksen laboratorio (850/02 10 01 00 05/2019)

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.5.2019
«« Tillbaka