«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Väylävirasto : Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1. vaihe, Järvenpään turvavaihteiden poistaminen

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010903
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-228211

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Riitta Parviainen
Telefon:+358 295343034
E-post:riitta.parviainen@vayla.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1. vaihe, Järvenpään turvavaihteiden poistaminen
Referensnummer:
VÄYLÄ/700/02.01.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem. (45234000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Vaihde V741, turvaraide n. 50rd-m, sekä raidepuskin puretaan.

Raiteelle 743 rakennetaan uudet 60E1-kiskot kmv 39+950-40+012, 63 rd-m matkalle.

Raiteella 743 uusitaan tukikerros tasoon kv-0.55m ja betonipölkyt kmv 39+953 - 39+998, 45 rd-m matkalta.

Vaihde V708, turvaraide n. 25 rd-m ja turvaraiteen raidepuskin puretaan.

Raiteelle 713 rakennetaan uudet 60E1-kiskot kmv 35+532 - 35+578, 46 rd-m matkalle.

Raiteella 713 uusitaan tukikerros tasoon kv-0,55m ja betonipölkyt kmv 35+537-35+576, 39 rd-m matkalta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 133250 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Järvenpää (K186)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vaihde V741, turvaraide n. 50rd-m, sekä raidepuskin puretaan.

Raiteelle 743 rakennetaan uudet 60E1-kiskot kmv 39+950-40+012, 63 rd-m matkalle.

Raiteella 743 uusitaan tukikerros tasoon kv-0.55m ja betonipölkyt kmv 39+953 - 39+998, 45 rd-m matkalta.

Vaihde V708, turvaraide n. 25 rd-m ja turvaraiteen raidepuskin puretaan.

Raiteelle 713 rakennetaan uudet 60E1-kiskot kmv 35+532 - 35+578, 46 rd-m matkalle.

Raiteella 713 uusitaan tukikerros tasoon kv-0,55m ja betonipölkyt kmv 35+537-35+576, 39 rd-m matkalta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 044-101471

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Järvenpään turvavaihteiden poistaminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Maarakennus M.Mäkinen Oy
Nationellt registreringsnummer:0521649-2
Ort:Aura
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:133250 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.5.2019
«« Tillbaka