«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tietokonetomografilaitteen hankinta ensiapuyksikköön

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010895
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-226693
Anbud 17.06.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=231847&tpk=607fce38-cb4d-48ae-8e7d-742e9e6fdce3

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0818235-5
Postadress:Ahvenistontie 20
Postnummer:13530
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Päivi Vähämäki
Telefon:+358 36291
E-post:hankintatoimi@khshp.fi
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Allmän adress: (URL)http://www.khshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/khshp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=231847&tpk=607fce38-cb4d-48ae-8e7d-742e9e6fdce3
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietokonetomografilaitteen hankinta ensiapuyksikköön
Referensnummer:
KHSHP/491/02.08.00.01.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Datortomografer (""CT scanner"")." (33115100-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) pyytää tarjoustanne Kanta-Hämeen keskussairaalan Röntgenosaston tietokonetomografialaitteesta tämän tarjouspyynnön ja oheisten liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on uusi tietokonetomografialaite, joka sijoitetaan KHKS päivystysklinikan tiloihin (E311/312). Hankittavan laitteiston on oltava uusi (ei tehdaskunnostettu / käytetty), vähintään 64-rivinen monileikelaite. Hankinta sisältää vanhan laitteiston purun ja poisviennin. Tilaremontti tehdään sairaanhoitopiirin toimesta kun vanha laite on purettu ja viety pois. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Hämeenlinna (K109)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

KHKS:n röntgenosastolla tehdään yhteensä noin 12 500 tietokonetomografiatutkimusta vuodessa. Laitetta tullaan käyttämään monipuolisesti eri kliinisten erikoisalojen ja päivystysklinikan tutkimuksiin mm: 1. Vatsan, keuhkojen ja koko vartalon kuvaukset, monivaiheisesti 2. Kasvojen, aivojen ja nenä & korva alueen tutkimukset 3. Angiografiset tutkimukset (kaulasuonet, aorta + muiden verisuonten haarat, aivot, aivojen perfuusio) 4. Ortopediset tutkimukset (nivelten, kaula- ja selkärangan tutkimuksiin sekä traumakuvaukseen ) 5. Tahdistetut peruskardiologiset tutkimukset 6. Lasten tutkimukset Laitteiston tavoitteellinen asennusaika on syksyllä 2019. Tarjoukseen on liitettävä asennusdokumentit, joista selviää eri yksiköiden mitat, painot, lämmöntuotot sekä muut tilasuunnittelussa tarvittavat tiedot (RLVISA rajapinnat). Arvio asennuksen aikataulusta ja kestosta: - uuden laitteiston asennus - koekäyttö, käyttöönotto ja koulutus Tarjoajan on perehdyttävä asennustilaan ja kuljetusreitteihin. Tarjoaja vastaa kaikesta kuljetuksessa tarvittavasta kalustosta tms. resursseista ja kuljetuksen sekä asennuksen aikaisesta suojauksesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.6.2019 - 31.12.2019
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
17.6.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:17.6.2019 13:00
Plats: Hämeenlinna
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.5.2019
«« Tillbaka