«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Education Facilities Oy : Suomalainen Musiikkikampus laajennus

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010871
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-226396

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Education Facilities Oy
Nationellt registreringsnummer:0514515-3
Postadress:PL 124
Postnummer:40101
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Mikko Lepo
Telefon:+358 142668243
E-post:mikko.lepo@jkl.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)www.educationfacilities.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kaupunkikonsernin tytäryhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Kiinteistöomistus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suomalainen Musiikkikampus laajennus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Suomalaisen musiikkikampuksen, osoitteessa Pitkäkatu 18-22, tiloja laajennetaan siten, että musiikkikampuksen toiminnot voidaan yhdistää yhteen (1) rakennuskokonaisuuteen. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan esityssali, tansiisaleja ja musiikinharjoittelutiloja. Hankkeen tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

Laajennuksen suuruus n. 3.816 brm2.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 11300000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusurakka
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Rakennusurakka sisältää kohteen purku- maanrakennus- ja rakennusteknisettyöt päätoteuttajan velvollisuukseneen. Rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja LVISAJ-urakat ovat pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoita. Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Putkiurakka
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rörmokeriarbeten. (45330000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Putkiurakka sisältää kohteen vesi-, viemäri ja lämpöjohtoasennukset laitteineen. Putkiurakka toteutetaan pääurakkaan (rakennusurakka) alistettuna sivu-urakkana.

Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ilmanvaihtourakka
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av ventilation och luftkonditionering. (45331200-8)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ilmanvaihtourakka sisältää kohteen ilmanavihtolaitetiden hankinnan ja asennuksen täyteeen käyttökuntoon saatettuna. Ilmanvaihtourakka toteutetaan pääurakkaan (rakennusurakka) alistettuna sivu-urakkana. Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Sähköurakka
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av elektriska ledningar och armatur. (45310000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sähköurakka sisältää kohteen sähköasenustyöt hankintoineen, laitteistot täyteen käyttökuntoon saatettuna. Sähköurakka toteutetaan pääurakkaan (rakennusurakka) aslistettuna sivu-urakkana. Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 024-051877

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Rakennusurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SRV Rakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:1728244-6
Postadress:PL 555
Postnummer:02601
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Internetadress:www.srv.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:7930500 EUR
Kontraktets/delens totala värde:7930500 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Putkiurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:JKL Hana Oy
Nationellt registreringsnummer:0909530-9
Postadress:Kuormaajantie 3
Postnummer:40320
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:453400 EUR
Kontraktets/delens totala värde:453400 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Ilmanvaihtourakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Keski-SUomen Ilmastointihuolto Oy
Nationellt registreringsnummer:0346890-1
Postadress:Miilukatu 6
Postnummer:40320
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:730000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:730000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Sähköurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:4
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ajannsähkö Oy
Nationellt registreringsnummer:0659453-2
Postadress:Sepelitie 25
Postnummer:40320
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:877000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:877000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.5.2019
«« Tillbaka