«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Förhandsmeddelande):
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ / MARKKINAKARTOITUS: Ravitsemus-, ateria- ja kauppapalvelut kotiin

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010870
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-228164

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Förhandsmeddelande
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2844969-4
Postadress:PL 46
Postnummer:05800
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Kontaktperson:Tuija Anttila
Telefon:+358 408434945
E-post:tuija.anttila@keusote.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ / MARKKINAKARTOITUS: Ravitsemus-, ateria- ja kauppapalvelut kotiin
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Catering för privata hushåll. (55521000-8), Socialtjänst (DA28-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ VAAN KUTSU PALVELUNTUOTTAJIEN KUMPPANUUSVUOROPUHELUUN. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi ja Tuusula) suunnittelee ikäihmisten ja vammaisten kotona asumista tukevien palvelujen järjestämistä. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on hankkia kiinnostuneilta ja potentiaalisilta palveluntuottajilta lisätietoja olemassa olevista ja tulevista ravitsemus-, ateria- ja kauppapalvelun palveluratkaisuista, joiden avulla turvataan ja tuetaan ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Markkinakartoituksella on tarkoitus mm. selvittää millaisia palveluntuottajia on markkinoilla, kartoittaa palveluntuottajien mahdollisuutta tarjota suunnitteilla olevia palvelukokonaisuuksia sekä osallistua tulevien järjestämisratkaisujen ja palvelukokonaisuuksien suunnitteluun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kutsumme palveluntuottajia ma 3.6.2019 klo 13-16 Järvenpäässä pidettävään ravitsemus-, ateria- ja kauppapalvelun markkinavuoropihelutilaisuuteen. Tilaisuuteen mahtuu noin 50 palveluntuottajan edustajaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään lähettämään 23.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen marjaana.siponen@keusote.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi palveluntuottajan nimi ja osallistuvien henkilöiden nimet. Markkinavuoropuhelun aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. Kuntayhtymä ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet palveluntuottajat sitoudu tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tavoitteena on kuitenkin päästä tarjouspyyntövaiheeseen loppuvuoden 2019 aikana. Kuntayhtymä ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvauksia.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse materiaalia sekä tarkemmat saapumisohjeet. Pyydämme lähettämään jo etukäteen palvelun tuottamista koskevia kysymyksiä, joiden pohjalta voimme paremmin valmistautua tilaisuutta varten. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen marjaana.siponen@keusote.fi viimeistään 27.5.2019.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31.10.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka