«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunginkanslia : Viemäri- ja erotinkaivojen huoltopalvelut

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010859
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227959

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Raili Alanko
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin Konsernihankinta Oy
Nationellt registreringsnummer:2299269-6
Postadress:c/o Helsingin kaupunginkanslia PL 700
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Viemäri- ja erotinkaivojen huoltopalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on viemäri- ja erotinkaivojen huoltopalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 5000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on viemäri- ja erotinkaivojen huoltopalvelut.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta. Palvelun laatutekijät on otettu huomioon vähimmäisvaatimuksissa.100
Pris 100 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 030-067457

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Viemäri- ja erotinkaivojen huoltopalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Eerola-Yhtiöt Oy
Nationellt registreringsnummer:1885536-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:5000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka