«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Eduskunnan kanslia : Eduskuntakiinteistöjen jätehuoltopalvelut 2019-

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010849
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227958

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Eduskunnan kanslia
Nationellt registreringsnummer:0245977-1
Postadress:Eduskuntakatu 4
Postnummer:00102
Ort:Eduskunta
Land:Finland
Kontaktperson:Ilona Nokela
Telefon:+358 94321
E-post:kirjaamo@eduskunta.fi
Fax:+358 94322274
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://www.eduskunta.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Eduskuntakiinteistöjen jätehuoltopalvelut 2019-
Referensnummer:
45/23/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avfallstjänster. (90500000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja: eri jätelajien keräilyä ja kuljetusta käsittelypaikoille, jätteen käsittelyä ja näihin liittyviä muita palveluita.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 230000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eduskuntakiinteistöt

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja: - seuraavien jätelajien keräilyä ja kuljetusta käsittelypaikoille: biojäte, energiajäte, sekajäte, paperi- ja pahvijäte, rakennusjätteet ja tietyt vaaralliset jätteet - ko. jätteiden käsittelyä hyväksytyillä käsittelypaikoilla - tiettyjen jäteastioiden vuokrausta - jätehuoltoon liittyviä suunnittelu- ja koulutuspalveluita. Hankinnan sisältöä on tarkemmin selostettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa Hankintaohjelmassa ja sen liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu 30
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kahden vuoden optio

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 002-002005

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Eduskuntakiinteistöjen jätehuoltopalvelut 2019-

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Urbaser Oy
Nationellt registreringsnummer:2230771-6
Postadress:Hyttitie 3
Postnummer:00700
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:230000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka