«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Sairaala Novan AV-järjestelmä

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010835
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-226666
Anbud 17.06.2019 klo 11.59 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=237079&tpk=b1e19d3f-1264-4a0e-9acf-c7ca0a23073f

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0215978-7
Postadress:Keskussairaalantie 19
Postnummer:40620
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Arttu Aarnio
E-post:tarjous@ksshp.fi
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Allmän adress: (URL)http://www.ksshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ksshp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=237079&tpk=b1e19d3f-1264-4a0e-9acf-c7ca0a23073f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sairaala Novan AV-järjestelmä
Referensnummer:
25/2019/US
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaala Novan AV-järjestelmän ja esitystekniikan tässä tarjouspyynnössä mainitut laitteet sekä niihin liittyvät palvelut, kuten mm. suunnittelu, asennus, takuu- ja huoltopalvelut, asiakaspalvelu, asiantuntijapalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning. (32330000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

AV-järjestelmän tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on esitetty tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Suurin osa tarjouspyynnössä kuvatuista laitteista ja järjestelmistä on tarkoitus toimittaa ja asentaa sopimuskauden alussa. Tilaaja solmii myös laitteiden ylläpitoon tarkoitetun ylläpitosopimuksen, joka on voimassa koko sopimuskauden ajan (48 kuukautta) ja jota voidaan tämän jälkeen jatkaa toistaiseksi voimassaolevana laitteiden elinkaaren päättymiseen saakka. Tilaaja ei ole sidottu arviossa ilmoitettuihin laitemääriin tai niiden hankinta-ajankohtiin. Toteutuvat määrät voivat alittua tai ylittyä suhteessa arvioituun määrään, riippuen Tilaajan toiminnan toteutuvasta kehityksestä. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan laitteita ja ylläpitopalvelua vähintään arvion mukaisen määrän. Sopimuskauden aikana hankittava laite voi olla tarjottu laite tai muu vastaavan tasoinen laite jäljempänä esitetyn mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

48kk jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ylläpitosopimuksen osalta. Uusia laitehankintoja ei tehdä 4 vuoden jälkeen vaan jatko koskee ainoastaan ylläpitosopimusta. Järjestelmään tulee olla saatavilla ylläpitopalveluita laite-elinkaaren päättymiseen saakka.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): ja
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

Eventuella minimistandardnivåer:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

Eventuella minimistandardnivåer:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
17.6.2019 11:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30.11.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:17.6.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Toimittajan tulee sisällyttää tarjoukseen kaikki työt, joilla esitettyjen vaatimusten mukaiset laitteet ja toiminnallisuudet toimitetaan asennettuna käyttövalmiiksi. Toimittaja voi tarjota Tilaajan suunnitelmista poikkeavaa laitetta, mikäli kyse on vastaavanlaisesta laitteesta, joka tarjoaa samat toiminnalliset ominaisuudet kuin suunniteltu laite eikä muuten heikennä ratkaisun käytettävyyttä. Tarjotun laitteen tulee joka tapauksessa täyttää tässä tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset Ohjelmakoodiin tulee olla rinnakkaiset käyttöoikeudet ja oikeus muuttaa lähdekoodia omiin tarpeisiin.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka