«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Liedon kunta : Sähköenergian hankinta

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010824
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227056

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Liedon kunta
Nationellt registreringsnummer:0134698-6
Postadress:PL 24
Postnummer:21421
Ort:Lieto
Land:Finland
E-post:kilpailutus@venienergia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.lieto.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Liedon Asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:0896242-3
Postadress:PL 26
Postnummer:21420
Ort:Lieto
Land:Finland
E-post:kilpailutus@venienergia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.lieto.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Liedon Lämpö Oy
Nationellt registreringsnummer:0241182-3
Postadress:PL 24
Postnummer:21421
Ort:Lieto
Land:Finland
E-post:kilpailutus@venienergia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://liedonlampo.fi/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sähköenergian hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Elektricitet. (09310000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Liedon kunta -ryhmän sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenivät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1813100.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liedon kunta -ryhmän sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovittiin sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 023-049695

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sähköenergian hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vaasan Sähkö Oy
Nationellt registreringsnummer:0209628-8
Postadress:PL 26
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Internetadress:https://www.vaasansahko.fi/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1813100.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1813100.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Jälki-ilmoituksessa esitetty hankinnan arvo on hankinnan luonteesta johtuen arvio. Sopimus tehtiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköenergiasta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka