«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Verohallinto : Asiakastutkimukset

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010817
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227423
Anbud 20.06.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=233089&tpk=40d0afde-bd4e-4bfe-9ea2-4f753eb7b7c4

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Verohallinto
Nationellt registreringsnummer:0245458-3
Postadress:Vääksyntie 4, Helsinki
Postnummer:00052
Ort:Vero
Land:Finland
Kontaktperson:Laura Sui
E-post:hankinnat@vero.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vero.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=233089&tpk=40d0afde-bd4e-4bfe-9ea2-4f753eb7b7c4
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Asiakastutkimukset
Referensnummer:
VH/973/02.10.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik." (79300000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on erilaiset henkilö- ja yhteisöasiakkaille kohdistetut asiakastutkimukset. Nyt hankittavat tutkimukset ovat: 1) Suomalainen veromyönteisyys -asennetutkimus 2) Yhteisöasiakkaiden tutkimus 3) Henkilöasiakkaiden asiakastutkimus 4) Tulorekisteri.fi -käytettävyystutkimus 5) Vero.fi -käytettävyystutkimus (optio) 6) Sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus (optio) 7) Muut asiakastutkimukset

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Verohallinto pyytää tarjousta asiakastutkimuksista. Verohallinto hakee itselleen kumppania, joka tukee Verohallintoa asiakastutkimusten suunnittelussa, toteuttaa asiakastutkimukset sekä analysoi ja raportoi tulokset. Verohallinto tavoittelee kumppanuudella jatkuvuutta tutkimusten tekemiseen ja tukea tutkimus- ja mittaustoiminnan tarkoituksenmukaiseen toteutukseen. Tavoitteena on myös, että Verohallinnolla on ajantasainen kuva erilaisten tutkimusmenetelmien tarjoamista hyödyistä ja niiden mahdollisuuksista tukea verotuksen kehittämistä asiakaslähtöiseksi. Verohallinto toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyjä myös itse esim. mittaamalla asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin reaaliaikaisesti palautetekstiviesteillä sekä toteuttamalla yksittäisiä kyselyjä suoraan asiakkailleen. Asiakaspalvelutilanteiden laatua arvioidaan myös sisäisesti. Verohallinto ei sitoudu tiettyihin tilausmäärin vaan kuvatut määrät ovat arvio asiakastutkimusten tilausmääristä. Sopimus on määräaikainen ajalla 1.8.2019-31.7.2023. Tutkimukset toteutetaan tietyin väliajoin ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti. Verohallinto tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden palveluntuottajan ja yhden varatoimittajan. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin Liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.8.2019 - 31.7.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Verohallinnolle voi ilmaantua muitakin tutkimustarpeita, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Tällaisia tutkimuksia voivat olla esimerkiksi laadulliset tutkimukset. Verohallinto varaa option hankkia Vero.fi -käytettävyystutkimuksia ja Sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimuksia tällä sopimuskaudella.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Liitetiedostoissa pakollisiksi merkittyjen vaatimusten täyttäminen sekä ESPD.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
20.6.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:24.6.2019 10:00
Plats: Verohallinto
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka