«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Pohjois-Savon ELY-keskus : I love työvoimapalvelut -haastekilpailu

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010799
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-228157
Anbudsansökningar 16.06.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239321&tpk=2444ebec-5b9f-4f9f-855d-ffd4a03a65dd

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om upphandling
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Savon ELY-keskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 2000
Postnummer:70101
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Lisbeth Mattsson
Telefon:+358 0295026500
E-post:pohjois.savo@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239321&tpk=2444ebec-5b9f-4f9f-855d-ffd4a03a65dd
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
I love työvoimapalvelut -haastekilpailu
Referensnummer:
POSELY/685/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailun voittajien ratkettua Pohjois-Savon ELY-keskus kutsuu voittajat neuvottelemaan kanssaan. Neuvoteltavan sopimuksen kohteena on palkintosumman käyttö kohderyhmän asiakkaisiin ja ratkaisun mahdollinen toteutus. Sopimuksessa sovitaan muun muassa palkintosummasta ja maksatuksen yksityiskohdista.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1600000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pohjois-Savon ELY-keskus etsii avoimella haastekilpailulla ratkaisuja yritysten rekrytointiongelmiin. Kilpailun tavoitteena on löytää innovatiivisia ja vaikuttavia palveluja, joilla ratkaistaan työvoiman saatavuushaasteita ja yritysten rekrytointiongelmia koko Pohjois-Savon alueella. Ensimmäisessä vaiheessa Pohjois-Savon ELY-keskus valitsee kilpailijat ja toisessa vaiheessa kilpailun tuomaristo valitsee voittajat lopullisten kilpailutöiden perusteella. Kilpailutyöt arvioidaan nimettöminä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande

Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Ks. liite haastekilpailun säännöistä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
16.6.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka