«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupungin asuntotuotanto : KOKONAISURAKKA, Haaga, asuntotontti 29041/2, uudisrakennus

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010791
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-226214

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 58226
Postnummer:00099
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Projektipäällikkö Heli Väyrynen
E-post:heli.vayrynen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KOKONAISURAKKA, Haaga, asuntotontti 29041/2, uudisrakennus
Referensnummer:
2825004043
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin Haagan kaupunginosaan, tonteille 29041/2 toteutettavien asuinkerrostalojen, pihakannen alaisen parkkihallin rakentaminen kiinteähintaisena kokonaisurakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt. Tontille toteutetaan seuraava yhtiö: - Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolku Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella (arviolta 11/2018) ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on marraskuu 2018 - helmikuu 2019 (riippuen viemärisiirron aikataulusta).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 16056451.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsingin kaupungin Haagan projektialue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

LAAJUUSTIEDOT: Tontti johon toteutetaan yhteensä 82 asuntoa neljässä eri kerrostalossa. Kerrostaloista kaksi on 4 kerroksista ja kaksi 5 kerroksista. Huoneistoala yhteensä 5093 htm2. Kortteliin sijoitetaan yksi S1-luokan väestönsuoja, sekä pihakannen alle rakennetaan pysäköintihalli, jossa 48 autopaikkaa. Pihalle sijoitetaan 8 autopaikkaa. TOTEUTUSPERIAATE: -Runko betonielementeistä -Väli- ja yläpohjat pääosin ontelolaattoja -Vesikatto pääsääntöisesti puurakenteinen harjakatto, katemateriaali konesaumattu pelti -Julkisivut ovat pääsääntöisesti paikalla muurattavia -Parvekkeet ovat päänsääntöisesti sisäänvedettyjä ja lasitettuja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 116-263134

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KOKONAISURAKKA, Haaga, asuntotontti 29041/2, uudisrakennus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:NCC Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:1765514-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:16056451.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:16056451.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka