«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Försörjningssektorerna):
Tampereen Raitiotie Oy : Muutosilmoitus - Tampereen raitiotie, projektiallianssi

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010737
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-260613

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen Raitiotie Oy
Nationellt registreringsnummer:2802791-8
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)https://www.tampereenratikka.fi/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Muutosilmoitus - Tampereen raitiotie, projektiallianssi
Referensnummer:
TRE:7789/2014
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Spårvägsarbeten. (45234121-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
Teknisk konstruktion av trafikanläggningar. (71322500-6)
Reparation och underhåll. (50000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Raitiotiejärjestelmän laajentumiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto - Tampereen valtatie. Kehitysvaiheessa tehtäisiin raitiotien ja raitiotiepysäkin sisältävä katusuunnitelma Hatanpään valtatiestä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:29.11.2016 - 31.5.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2015/S 177-320177

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Tampereen raitiotie, projektiallianssisopimus

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
29.11.2016
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:NRC Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:10078223
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:YIT Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Pöyry Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0625905-6
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:219018462 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Allianssisopimuksen tilaajana on ollut Tampereen kaupunki ja palveluntuottajina NRC Finland Oy, YIT Suomi Oy sekä Pöyry Finland Oy. Siopimus on siirretty siirtosopimuksella Tampereen Raitiotie Oy:lle 21.12.2017.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Anläggningsarbete för spårvägslinje. (45234126-5)
VII.1.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Raitiotiejärjestelmän laajentumiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto - Tampereen valtatie. Kehitysvaiheessa tehtäisiin raitiotien ja raitiotiepysäkin sisältävä katusuunnitelma Hatanpään valtatiestä.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:13.6.2019 - 31.5.2021
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 219818462 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:NRC Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:1007822-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:YIT Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Pöyry Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0625905-6
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Raitiotiejärjestelmän laajentumiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto - Tampereen valtatie. Kehitysvaiheessa tehtäisiin raitiotien ja raitiotiepysäkin sisältävä katusuunnitelma Hatanpään valtatiestä. Muutoksen laajuus on arviolta 800 000 euroa.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä. sopimuskumppanin vaihtaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 267559065 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 268359065 EUR
«« Tillbaka