«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä : ATK-laitteiden puitesopimus

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010729
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-226778

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1007629-5
Postadress:PL 75 (Koulukatu 41)
Postnummer:60101
Ort:SEINÄJOKI
Land:Finland
Kontaktperson:Paula Autio
Telefon:+358 408300421
E-post:paula.autio@sedu.fi
Nuts-kod:Seinäjoen seutu (S142)
Allmän adress: (URL)http://www.sedu.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ATK-laitteiden puitesopimus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Datorer och datamateriel. (30200000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

ATK-laitteista puitesopimukset Kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Hankinta on jaettu kolmeen positioon, osatarjoukset mahdollisia, voi tarjota yhtä, kahta tai kolmea positiota. Valinnat tehdään positioittain. Tarkoitus löytää positioittain kolme hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenevää yhteistyökumppania. Valittujen toimittajien välillä järjestetään ns. minikilpailutuksia hankintoja tehtäessä. Minikilpailutuksia voidaan järjestää myös muista kuin tarjouspyynnössä mainituista laitteista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1910000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pos1) Tietokoneet, työasemat, kannettavat ja näytöt
Del nr:
Pos 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Datorer och datamateriel. (30200000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Seinäjoen seutu (S142)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydämme tarjoustanne ATK-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla ATK-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Hankinta on jaettu kolmeen positioon. Positio 1 sisältää perustyöasemat, tehotyöasemat, kannettavat näytöt ja lisäpalvelut. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1 ja sen välilehdistä. Nykytilannetta ja hankinnan volyymia on kuvattu kohdassa Hankinnan taustaa (s. 19-)

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tuotteiden laatu ja laadun varmistus30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu 30
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhteen optiovuoteen, josta tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pos2) Tietoverkon aktiivilaitteet
Del nr:
Pos 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Datorer och datamateriel. (30200000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Seinäjoen seutu (S142)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydämme tarjoustanne ATK-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla ATK-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Hankinta on jaettu kolmeen positioon. Positio 2 sisältää verkon aktiivilaitteet. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 2. Nykytilannetta ja hankinnan volyymia on kuvattu kohdassa Hankinnan taustaa (s. 19-)

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tuotteiden laatu ja laadunvarmistus 40
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu 30
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhteen optiovuoteen, josta tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pos 3) AV-laitteet
Del nr:
Pos 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Audiovisuell utrustning. (32321200-1)
II.2.3) Plats för utförande
Seinäjoen seutu (S142)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydämme tarjoustanne AV-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla AV-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Hankinta on jaettu kolmeen positioon. Positio 3 sisältää AV-laitteet. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tuotteiden laatu ja laadunvarmistus 30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu 20
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhteen optiovuoteen, josta tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-529746

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Pos 1
Benämning på upphandlingen:
Pos1) Tietokoneet, työasemat, kannettavat ja näytöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Databros Services Oy
Nationellt registreringsnummer:2005012-8
Postadress:Kauppaneliö 1
Postnummer:60120
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
Nuts-kod:Seinäjoki (K743)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Dustin Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0935141-3
Postadress:Niittyrinne 7
Postnummer:02270
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Atea Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0935141-3
Postadress:Jaakonkatu 2
Postnummer:01620
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Canorama Oy
Nationellt registreringsnummer:0939469-1
Postadress:Rantakatu 16
Postnummer:67100
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Kokkola (K272)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Pos 2
Benämning på upphandlingen:
Pos2) Tietoverkon aktiivilaitteet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Elisa Oyj
Nationellt registreringsnummer:0116510-6
Postadress:Ratavartijankatu 5
Postnummer:00061
Ort:Elisa
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Dustin Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0935141-3
Postadress:Niittyrinne 7
Postnummer:02270
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Inmics Oy
Nationellt registreringsnummer:0849585-3
Postadress:Itä-Päijänteentie 55
Postnummer:40320
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:210000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Pos 3
Benämning på upphandlingen:
Pos 3) AV-laitteet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Dustin Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0935141-3
Postadress:Niittyrinne 7
Postnummer:02270
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Fair Share Scandinavia Oy
Nationellt registreringsnummer:2590680-2
Postadress:Yrittipellontie 1
Postnummer:90320
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Noretron Esitystekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:0109169-6
Postadress:Mankkaantie 32
Postnummer:02180
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:300000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Osatarjoukset hyväksytään positioittain. Tarjoajan on mahdollista tarjota yhtä, kahta tai kolmea positiota. Valinnat tehdään positioittain. Tarjouskilpailulla pyritään löytämään tarjouspositioittain kolme hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenevää yhteistyökumppania. Valittujen toimittajien välillä järjestetään ns. minikilpailutuksia hankintoja tehtäessä. Minikilpailutuksia voidaan järjestää myös muista kuin tarjouspyynnössä mainituista laitteista.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.5.2019
«« Tillbaka