«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Försvar och säkerhet):
Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Hornetin soihtuheitteiden hankinta

14.05.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010640
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 093-225941

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2009/81/EY (Försvar och säkerhet)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationellt registreringsnummer:0952029-9
Postadress:PL 69
Postnummer:33541
Ort:Tampere
Land:Finland
Telefon:+358 299800
E-post:purchase3.fdflogcom@mil.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Puolustus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hornetin soihtuheitteiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar till flygvapnets utrustning. (35640000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hornetin omasuojaheittimen soihtuheitteiden hankinta

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 575346 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hornetin omasuojaheittimen soihtuheitteiden hankinta.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Hornetin soihtuheitteiden hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
10.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Alloy Surfaces, Inc.
Nationellt registreringsnummer:160198
Ort:Chester Township
Land:USA
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:572346 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.5.2019

Bilaga D3 - Försvar och säkerhet

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter

3. Förklaring

Alloy Surfaces omistaa hankittavien soihtuheitteiden immateriaalioikeudet ja on näin ollen tuotteiden yksinoi-keudellinen valmistaja. Toimittaja myy valmistamiaan tuotteita vain suoraan asiakkaalle, joten samoja tuotteita ei ole saatavana välittäjien kautta.

Yhteentoimivuus käytössä olevaan järjestelmään aiheuttaa tarkat rajoitukset käytettävissä oleviin materiaaleihin. Ainoastaan valittu toimittaja voi tarjota hankinnan kohteena olevia soihtuheitteitä, jotka ovat yhteensopivia Hornet-hävittäjäkalustossa käytössä olevaan omasuojaheittimeen.

«« Tillbaka