«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala : MARKKINAVUOROPUHELU: Ulkovalaistusverkon ja LIVA (liikennevalo) rakentaminen

11.05.2019 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010545
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-217486

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Elimäenkatu 5
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Johanna Hanhinen
Telefon:+358 931022111
E-post:kymp.yleisetalueethankinnat@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
MARKKINAVUOROPUHELU: Ulkovalaistusverkon ja LIVA (liikennevalo) rakentaminen
Referensnummer:
HEL 2019-004875
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbeten för kraftledningar. (45231400-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sillä aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun. Tietoja käytetään ainoastaan hankinnan suunnitteluun. Markkinavuoropuhelun jälkeen hankintayksikkö päättää toimenpiteistään ja hankinnan käynnistämisestä. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido osallistuvaa yritystä myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan tulevassa tarjouskilpailussa.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar. (45231000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Suunnitellun hankinnan kohteena on Helsingin Kaupungin ulkovalaistusverkon, liikennevaloverkon, tapahtumasähköverkon valokuituputkituksien ennakkoputkituksia ja rakentamis- ja ylläpitotyöt, jotka suoritetaan sopimuskauden aikana. Arvioitu sopimuskausi on 1.4.2020 – 31.3.2022, minkä jälkeen hankintaa voidaan jatkaa tilaajan optiona enintään kaksi vuotta.

II.2.6) Uppskattat värde
20000000.00 EUR
II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Ennakkoon ilmoittautuneille toimijoille järjestetään markkinavuoropuhelutilaisuus viikoilla 22 - 26/2019. Toimittajakohtaisen tilaisuuden kesto on enintään kaksi tuntia. Tilaisuus pidetään osoitteessa Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista perjantaina 24.5.2019 klo 11 mennessä sähköpostitse kymp.yleisetalueethankinnat@hel.fi. Ilmoittautumisviesti pyydetään otsikoimaan nimellä "MARKKINAVUOROPUHELU: Ulkovalaistusverkon ja LIVA (liikennevalo) rakentaminen". Tilaajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta hyväksyä markkinavuoropuheluun myös määräajan jälkeen ilmoittautuneita toimijoita. Ilmoittautuneille toimijoille lähetetään ehdotus tilaisuuden ajankohdasta. Tilaaja tallentaa tilaisuudet valitsemallaan tavalla, ja sitoutuu käsittelemään toimijoiden markkinavuoropuhelussa esittämiä vastauksia luottamuksellisesti. Markkinavuoropuheluissa on tarkoitus keskustella seuraavista aiheista •Sopimuskauden pituus •Optimaalisesta urakkasummasta per vuosi •Ehdotuksia työturvallisuuden parantamiseksi ja huomioimiseksi •Ajatuksia palkkioista ja sanktioista •Ehdotuksia työmäärän kausivaihtelun tasaamiseksi •Valmiudet päivittäisen työajan joustoon •Valmiudet LIVA (liikennevalo) ja tapahtumasähkön töihin •Valmiudet työsuorituksien valokuvadokumentointiin •Valmiudet kartoituksen ja sijaintitiedon dokumentoinnin tekemiseen •Valmiudet kaapelinäyttöihin ja kartoitustöihin •Valmiudet TrimbleNIS jaTrimbleDMS:n (entinen Tekla) sekä KeyPron tuotteiden käyttöön •Valmiudet ennakoivan kunnossapidon tekemiseen •Viankorjaukset 24 tuntia/7 päivää viikossa ja viankorjausvarallaolo ulkovalaistus-, LIVA- ja tapahtumasähköverkko • Ehdotuksia kumppanuuden kehittämiseksi – kehityshankkeiden edistäminen •Uusia palveluita Kaupunkitekniikalle •Kaluston Euro-päästöluokka •Biopolttoaineen käyttömahdollisuus •Kestävien ja vastuullisten hankintojen periaatteet •Muita asioita ja esityksiä

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.5.2019
«« Tillbaka