«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Jyväskylän kaupunki : Tehostettu perhetyö

11.05.2019 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010514
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-220513

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0174666-4
Postadress:Kilpisenkatu 1
Postnummer:40100
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Mari Sakala
Telefon:+358 142668788
E-post:hankinnat@jkl.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tehostettu perhetyö
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Socialvård utan inkvartering. (85312000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on tehostettu perhetyö. Hankittava palvelu on lastensuojelulain 36 §:n mukainen avohuollon tukitoimi, joka järjestetään asiakassuunnitelman mukaisesti määräajaksi tilanteissa, joissa lapsella on erityistä suojelun tarvetta. Tehostettu perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheiden tukemista. Se on perheen arkeen osallistuvaa ohjausta, vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavaa, voimavaroja vahvistavaa ja kuntouttavaa työskentelyä. Perhetyö on myös monitoimijaista verkostotyötä sekä kriisitilanteissa intensiivistä tukea perheelle. Hankinta on hankintalain 25 § liitteen E kohdassa 1-4 tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta. Hankinnan ennakoitu vuotuinen arvonlisäveroton arvo on noin 400 000 euroa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon14300.00 EUR - 18514.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on tehostettu perhetyö. Hankittava palvelu on lastensuojelulain 36 §:n mukainen avohuollon tukitoimi, joka järjestetään asiakassuunnitelman mukaisesti määräajaksi tilanteissa, joissa lapsella on erityistä suojelun tarvetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 025-056523

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tehostettu perhetyö

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:10
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lastensuojelu- ja perhepalvelut Pinna
Nationellt registreringsnummer:2376846-9
Postnummer:40100
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1600000.00 EUR
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:14300.00 EUR - 18514.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.5.2019
«« Tillbaka