«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Tampereen kaupunki : Kaupunkipyörien hankinta

11.05.2019 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010470
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-219139

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0211675-2
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae
Telefon:+358 401715257
E-post:essi.rae@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=237737&tpk=a4b7ccf7-cc0a-4d1a-9255-b5efbee2bd34
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kaupunkipyörien hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation och underhåll. (50000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on ennakkoilmoitus koskien Tampereen kaupungin toimeksiannosta kilpailutettavaa kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa. Hankinnan tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Hankinta kilpailutetaan Tuomi Logistiikka Oy:n toimesta oletettavasti vuoden 2019 aikana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transportutrustning och transporthjälpmedel. (34000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä on ennakkoilmoitus koskien Tampereen kaupungin toimeksiannosta kilpailutettavaa kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa. Hankinnan tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Hankinta kilpailutetaan Tuomi Logistiikka Oy:n toimesta oletettavasti vuoden 2019 aikana.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.7.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarkemmat tiedot täsmennetään myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.5.2019
«« Tillbaka