«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Väylävirasto : Hankintapäätös Palvelutasomittausautojen (PTM) hyväksymistesti

07.05.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010089
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 089-214073

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Juho Meriläinen
Telefon:+358 295343000
E-post:juho.merilainen@vayla.fi
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hankintapäätös Palvelutasomittausautojen (PTM) hyväksymistesti
Referensnummer:
VÄYLÄ/2068/02.01.10/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Oförstörande provning. (71632200-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

PTM-autojen testaamisella varmistetaan, että Suomen tieverkkotason mittaussopimuksen (2020) aikana tiestöä mittaavat autot tuottavat oikea tasoista ja toistettavaa tietoa päällysteen pintakunnosta.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1482920.00 SEK

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Muu kuin Suomi (FIZ)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Linköpingin ympäristö, Ruotsi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hyväksymistesti koostuu kohdistuvuustestistä sekä toistettavuus- ja uusittavuustestistä. Kohdistuvuustestin testijärjestelyistä, referenssituloksista ja tulosten analysoinnista vastaa Ruotsin tie- ja liikennetutkimuslaitos VTI. Kohdistuvuustestit suoritetaan Linköping:n lähialu-eella Ruotsissa. Testit kestävät säätilasta riippuen kaksi tai kolme (2-3) päivää. Kohdistuvuustesti koostuu kolmesta eri osa-alueesta: kohdistuvuus tosimittaan (referenssitulokseen), mittaustulosten toistettavuus sekä nopeusriippuvuus.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Hankintapäätös Palvelutasomittausautojen (PTM) hyväksymistesti

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
6.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:VTI
Nationellt registreringsnummer:202100-0704
Postadress:Olaus Magnus väg 35
Ort:Linköping
Land:Sverige
Telefon:+46 13204000
E-post:vti@vti.se
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Internetadress:https://www.vti.se/en/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1482920 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.5.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Markkinoiden rajallisuudesta johtuen testien järjestämiseen soveltuvia tahoja on Euroopassa hyvin vähän. VTI on riippumaton tutkimuslaitos, jolla on pitkäaikaista kokemusta, osaamista ja sopiva kalusto pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuvan testitilaisuuden järjestämiseen ja tulosten analysointiin. Hankintayksikkö katsoo, että vaadittu testi tulee tällä tavoin hankittua kustannustehokkaasti.

«« Tillbaka