«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Försörjningssektorerna):
Väylävirasto : Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1.vaihe, Riihimäen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu

11.05.2019 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009898
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-220451

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Juha Kansonen
Telefon:+358 295343633
E-post:juha.kansonen@vayla.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1.vaihe, Riihimäen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu
Referensnummer:
LIVI/5501/02.01.00/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Suomi (FI1C)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Riihimäki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Suunnittelutehtävän tarkoituksena on laatia rakentamissuunnitelma Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe – hankkeessa toteutettavasta Riihimäen henkilöratapihan muutoksista.

Rakentamissuunnitelma tehdään mallintamalla ja työssä syntyvät inframallit siirretään juridisesti pätevänä asiakirjana rakentamiseen. Inframallien lisäksi suunnitelmat toteutetaan perinteisessä muodossa.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:9 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 221-460175

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Riihimäen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
27.10.2017
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sito Oy
Nationellt registreringsnummer:2335445-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:509564 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.5.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
VII.1.3) Plats för utförande
Riihimäki (K694)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Riihimäki

VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Työn tarkoituksena on laatia rakentamissuunnitelma Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe – hankkeessa toteutettavasta Riihimäen henkilöratapihan muutoksista.

Ratapihalle rakennetaan uudet korkeat laiturit. Henkilöratapihan raide- ja vaihdejärjestelyjä parannetaan ja uusitaan, sekä rakennetaan uusi läntisin raide. Asematunneliin rakennetaan uusi hissi laiturille 1.

Raiteelle R11b suunnitellaan tilapäinen laituri, joka on käytössä vuosina 2018-2020.

Toimeksianto sisältää suunnittelua mm. maa- ja perustusrakenteet, hissirakenteet, päällysrakennetöitä, vaihteiden asentamisia ja poistamisia, turvalaitetöitä, laitureiden, katosrakenteiden ja tunnelin kuntokartoitus ja peruskorjaussuunnittelu.

Toimeksiantoon kuuluu saavutettavuuden suunnittelu Trafin määräysten mukaisesti. Kaikkien tekniikkalajien NoBo:tus kuuluu toimeksiantoon (Infra, saavutettavuus, turvalaitteet).

Suunnittelutoimeksiantoon kuuluu turvallisuuden ja riskienhallinnan ottaminen huomioon Liikenneviraston ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti.

Vantaanjoen ratasillan uusimisen suunnittelu.

Rakentamisen aikainen suunnittelu.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader eller dagar:38 månader
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1028400 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sitowise Oy
Nationellt registreringsnummer:2335445-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

- rakennusaikainen suunnittelu,

- Vantaanjoen ratasillan uusimisen suunnittelu,

- Henkilötunnelin jatkaminen Peltosaaren puolelle,

- Työvaiheistuksen aiheuttamat mallinnuksen muutokset,

- Työvaiheistuksen muutoksista aiheutuneet muutostyöt.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Muutoksia ei voida teknisesti erottaa alkuperäisestä sopimuksesta ilman huomattavaa hankkeen viivästymistä ja kustannusten kasvua.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ja muutosten kilpailuttaminen erillisenä aiheuttaisi viivästymistä sekä kustannusten kasvua huomattavasti, vaikeuttaisi olennaisesti töiden yhteensovittamista muiden käynnissä olevien urakoiden kanssa, sekä kasvattaisi riskiä koko Pasila-Riihimäki hankkeen viivästymiselle.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 509564 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 1028400 EUR
«« Tillbaka