«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ - Sisäisen tarkastuksen palvelut

03.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009894
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 087-209008

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Arttu Karjalainen
Telefon:+358 406621411
E-post:arttu.karjalainen@hus.fi
Fax:+358 947175403
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ - Sisäisen tarkastuksen palvelut
Referensnummer:
HUS 022-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Internrevision. (79212200-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä HUS kartoittaa markkinoita mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa sisäisen tarkastuksen palveluiden kilpailutusta varten. HUS ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella. HUS voi myös muuttaa hankinnan sisältöä lopullisessa tarjouspyynnössä, eivätkä tietopyynnön yhteydessä esitetyt kuvaukset sido HUSia. Hankinnan kohteena on HUSin tarvitsemat sisäisen tarkastuksen palvelut kokonaisuudessaan. HUSin sisäisen tarkastuksen nykyinen henkilöstö (neljä henkilöä) siirtyy toimittajan palvelukseen. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi ja markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdissa II.2.4 ja VI.3.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Företags- och organisationsrådgivning. (79410000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tietopyyntöön liittyvän materiaalin voi pyytää sähköpostitse osoitteesta arttu.karjalainen@hus.fi. Toimitamme vastausviestissä alustavan tarjouspyynnön sekä tietopyyntöön liittyvän kysymyslomakkeen. Sähköpostiviestin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan ”Sisäisen tarkastuksen palvelut”. Kirjalliset vastaukset tietopyyntöön pyydetään lähettämään 28.5.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen arttu.karjalainen@hus.fi.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
14.6.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

HUS arvioi määräajassa saatujen vastausten ja vastausmäärän perusteella tarvetta kutsua määräajassa vastauksen lähettäneet yritykset hankintaa koskevaan neuvotteluun. HUS voi myös toimittaa tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille hankintaan liittyvää lisätietoa tai lisäkysymyksiä kirjallisesti. Jos HUS päättää järjestää neuvottelut, kutsutaan niihin kaikki tietopyyntöön määräajassa vastanneet yritykset. Myös mahdolliset kirjalliset lisätiedot toimitetaan sähköpostitse kaikille tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille. Mahdollisten neuvottelujen ja/tai lisäkysymysten tarkoituksena on muokata tarjouspyyntöä siten, että HUS voi saada mahdollisessa hankinnassa laadukkaita ja kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisia tarjouksia, sekä turvata tarjoajille tasapuoliset mahdoillisuudet osallistua tarjouskilpailuun. HUS voi myös oman arvionsa perusteella päättää, ettei neuvotteluja järjestetä tai lisäkysymyksiä toimiteta. Mahdolliset neuvottelut järjestetään 29.5 - 14.6.2019 välisenä aikana. Neuvottelut pidetään suomen tai englannin kielellä. Riippumatta siitä, järjestetäänkö neuvotteluja tai toimitetaanko lisäkysymyksiä, HUS ilmoittaa kaikille tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille tietopyyntöprosessin päättymisestä. Samalla HUS ilmoittaa sen hetkisen näkemyksensä mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä ja aikataulusta.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.5.2019
«« Tillbaka