«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Vantaan kaupunki : Päihdepalvelujen hankinta

14.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009885
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 114-280838

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:PL 1100
Postnummer:01030
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
E-post:soster.hankinnat@vantaa.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Päihdepalvelujen hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote hankkivat päihdepalveluiden ostopalveluita tukemaan kuntien omana toimintana tuottamia päihdepalveluita. Espoon kaupunki kilpailuttaa hankinnan kaikkien Tilaajien puolesta ja kukin Tilaaja tekee hankinnan osalta oman päätöksen ja sopimuksen valittavien Palveluntuottajien kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2000000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Opioidikorvaushoito Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialt arbete (DA29-8)
II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon opioidikorvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille Asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen edellyttää lääkkeellistä korvaushoitoa.Tässä hankinnassa opioidiriippuvaisten korvaushoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (33/2008) mukaista kuntouttavaa tai haittoja vähentävää avohoitoa, jota toteutetaan Palveluntuottajan toimitiloissa. Osa-alueelle valitaan neljä (4) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Sekä liitteellä 2. "Palvelukuvaus osa-alueet 1. ja 2. opioidikorvaushoito".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Opioidikorvaushoito Keski-Uudenmaan Sote
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon opioidikorvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille Asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen edellyttää lääkkeellistä korvaushoitoa.

Tässä hankinnassa opioidiriippuvaisten korvaushoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (33/2008) mukaista kuntouttavaa tai haittoja vähentävää avohoitoa, jota toteutetaan Palveluntuottajan toimitiloissa tai Tilaajan toimintaan osoittamissa toimitiloissa.Osa-alueelle 1. valitaan neljä (4) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteelä 1. " Hankinnan kohteen kuvaus". Sekä liitteellä 2. "Palvelukuvaus osa-alueet 1. ja 2. opioidikorvaushoito".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Espoo ja Kauniainen
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon avohoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen.Tässä hankinnassa päihderiippuvuuden avohoidolla tarkoitetaan Asiakkaan kotiin vietävää avohoitoa, sekä kotona tapahtuvaa vieroitushoitoa. Hoidon tavoitteet, sisältö, käytettävät menetelmät ja ajallinen kesto eri osioissa poikkeavat toisistaan. Vastaanotolla tapahtuvan avohoidon tuottaa jokainen Tilaajakunta omana toimintana.

Päihdehuollon avohoito on ensisijainen osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta.Osa-alueelle valitaan kaksi (2) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1."hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 3. "Palvelukuvaus osa-alueet 3. ja 4. Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Keski-Uudenmaan Sote
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon avohoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille Asiakkaille, jotka tarvitsevat apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen. Tässä hankinnassa päihderiippuvuuden avohoidolla tarkoitetaan Asiakkaan kotiin vietävää avohoitoa, sekä kotona tapahtuvaa vieroitushoitoa. Hoidon tavoitteet, sisältö, käytettävät menetelmät ja ajallinen kesto eri osioissa poikkeavat toisistaan. Vastaanotolla tapahtuvan avohoidon tuottaa jokainen Tilaajakunta omana toimintana.

Päihdehuollon avohoito on ensisijainen osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Osa-alueelle valitaan kaksi (2) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1." Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 3. " Palvelukuvaus osa-alueet 3. ja 4. Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vierotushoito"

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Laitosvieroitushoito Espoo ja Kauniainen
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon laitosvieroitushoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi.

Tässä hankinnassa laitosvieroitushoidolla tarkoitetaan akuuttiluonteista alkoholi-, huume- ja/tai lääkeongelmaisille suunnattua, laitoksessa tapahtuvaa hoitoa, joka on hoitosuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja määräaikaista. Päihdehuollon laitosvieroitushoito on joko: 1.Alkoholin laitosvieroitushoitoa, tai 2. huumeiden, lääkkeiden ja /tai sekakäytön viertoitushoitoa, opioidikorvaushoitolääkkeen aloittamista, vaihtamista, tai siitä vieroittamista Osa-alueelle valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1." Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 4. " Palvelukuvaus osa-alueet 5. ja 6. laitosviertoitushoito".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Laitosvieroitushoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon laitosvieroitushoito on tarkoitettu pääsääntöisesti 17 vuotta täyttäneille Asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi.

Tässä hankinassa laitosvieroitushoidolla tarkoitetaan akuuttiluonteista alkoholi-, huume- ja/tai lääkeongelmaisille suunnattua, laitoksessa tapahtuvaa hoitoa, joka on hoitosuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja määräaikaista. Päihdehuollon laitosvieroitushoito on joko: 1. Alkoholin laitosvieroitushoitoa, tai 2. Huumeiden,lääkkeiden ja/tai sekakäytön vieroitushoitoa,opioidikorvaushoitolääkkeen aloittamista, vaihtamista, tai siitä vieroittamista Osa-alueelle valitaan viisi (5) Palveluntuottajaa.Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. "hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 4. "Palvelukuvaus osa-alueet 5. ja 6. Laitosviertoitushoito".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kuntouttava laitoshoito Espoo ja Kauniainen
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihde- tai muista riippuvuusongelmista kuntoutuminen avohoidon

keinoin on riittämätöntä. Tässä hankinnassa päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutusta päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia: useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta.Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on aina osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Osa-alueelle valitaan (10) palveluntuottajaa.Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1."Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 5."Palvelukuvaus osa-alueet 7. ja 8. Kuntoututtava laitoshoito".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kuntouttava laitoshoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihde- tai muista riippuvuusongelmista kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä. Tässä hankinnassa päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutusta päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia: useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta.Päihdehuollon kuntoututtava laitoshoito on aina osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Osa-alueelle valitaan kymmenen (10) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liiteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 5."Palvelukuvaus osa-alueet 7. ja 8. Kuntouttava laitoshoito".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 096-219956

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Opioidikorvaushoito Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.10.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:A-klinikka Oy, Espoo
Nationellt registreringsnummer:2782671-8
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Officiellt namn:Addiktum Oy
Nationellt registreringsnummer:2636693-2
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0307082-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Officiellt namn:Sininauha Oy
Nationellt registreringsnummer:2391887-7
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Opioidikorvaushoito Keski-Uudenmaan Sote

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Espoo ja Kauniainen

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Keski-Uudenmaan Sote

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Laitosvieroitushoito Espoo ja Kauniainen

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Laitosvieroitushoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.10.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:A-klinikka Oy, Espoo
Nationellt registreringsnummer:2782671-8
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
7
Benämning på upphandlingen:
Kuntouttava laitoshoito Espoo ja Kauniainen

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
8
Benämning på upphandlingen:
Kuntouttava laitoshoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.10.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:A-klinikka Oy, Espoo
Nationellt registreringsnummer:2782671-8
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Officiellt namn:Abnoy
Nationellt registreringsnummer:2773817-9
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Suvera Oy
Nationellt registreringsnummer:2872870-6
Ort:Oulunsalo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Sanaskoti Oy
Nationellt registreringsnummer:1970913
Ort:Siuntio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Tervassalon päihdeklinikka OY
Nationellt registreringsnummer:2691635-9
Ort:Paihola
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Kankaanpään A-koti/VAK ry
Nationellt registreringsnummer:0133623-5
Ort:Kankaanpää
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Kalliola Oy
Nationellt registreringsnummer:1786707-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Officiellt namn:Hoitokoti tuhkimo Oy
Nationellt registreringsnummer:1754513-8
Ort:Tohmajärvi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Kostamokoti Oy
Nationellt registreringsnummer:1946272-3
Ort:Käsämä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:MiunElämä Oy
Nationellt registreringsnummer:2824558-7
Ort:Outokumpu Oy
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.6.2019
«« Tillbaka