«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Maanmittauslaitos : Kielikoulutuspalvelut

03.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009833
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 087-209659

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Maanmittauslaitos
Nationellt registreringsnummer:0245954-4
Postadress:Opastinsilta 12 C
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Kirjaamo
E-post:kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.maanmittauslaitos.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kielikoulutuspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tillhandahållande av språkkurser. (80580000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on kielikoulutuspalveluiden toimittaminen Maanmittauslaitokselle ruotsin, englannin ja suomen kielissä. Koska hankinnan kohteena on hankintalain liitteen E sisältämä palvelu ja hankinnan arvioitu arvo alittaa Hankintalain 25 §:ssä mainitun kansallisen kynnysarvon, ei hankinnassa tulla soveltamaan hankintalakia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 142705.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kielikoulutuspalvelut ruotsin kielessä
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tillhandahållande av språkkurser. (80580000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kielikoulutuspalveluiden järjestäminen ruotsin kielessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mahdollisuus vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen optioon.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kielikoulutuspalvelut englannin kielessä
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tillhandahållande av språkkurser. (80580000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kielikoulutuspalveluiden järjestäminen englannin kielessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mahdollisuus vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen optioon.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kielikoulutuspalvelut suomen kielessä
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tillhandahållande av språkkurser. (80580000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kielikoulutuspalveluiden järjestäminen suomen kielessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mahdollisuus vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen optioon.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 029-065583

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1.
Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Kielikoulutuspalvelut ruotsin kielessä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Maison de Quartier Oy, Kielipalvelut.net
Nationellt registreringsnummer:1703657-9
Postadress:Puolipäivänkatu 1 D 36
Postnummer:00160
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:86450.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1.
Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Kielikoulutuspalvelut englannin kielessä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Maison de Quartier Oy, Kielipalvelut.net
Nationellt registreringsnummer:1703657-9
Postadress:Puolipäivänkatu 1 D 36
Postnummer:00160
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:28370.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1.
Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Kielikoulutuspalvelut suomen kielessä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Maison de Quartier Oy, Kielipalvelut.net
Nationellt registreringsnummer:1703657-9
Postadress:Puolipäivänkatu 1 D 36
Postnummer:00160
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:27885.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Maanmittauslaitos/kirjaamo
Postadress:PL 84
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Internetadress:http://www.maanmittauslaitos.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.5.2019
«« Tillbaka