«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Asianhallintaratkaisu/TIETOPYYNTÖ

03.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009827
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 087-208605

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Kaisa Lindholm
E-post:kaisa.lindholm@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Asianhallintaratkaisu/TIETOPYYNTÖ
Referensnummer:
237022
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programvara för administration. (48219300-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

HUS hakee ensisijaisesti ohjelmistopalveluun pohjautuvaa käyttäjäystävällistä asianhallintaratkaisua. Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemalla aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntö/ilmoitus vuoropuhelusta, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Hankintayksikkö voi käyttää teknisen vuoropuhelun vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ja vuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Vuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta. Mahdollisen tulevan hankinnan kohteena on Asianhallintajärjestelmä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara för dokumenthantering. (48311000-1)
Dokumenthanteringssystem. (48311100-2)
Programvara för affärsunderrättelser. (48482000-0)
Dokumenthanteringstjänster. (72512000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

HUS hakee ensisijaisesti ohjelmistopalveluun pohjautuvaa käyttäjäystävällistä asianhallintaratkaisua, joka sisältää ainakin seuraavat toiminnallisuudet: asianhallinnan, asiakirjanhallinnan, julkaisun, kokoushallinnan, tiedonohjauksen ja sopimushallinnan. Muitakin ratkaisuja kuin ohjelmistopalveluun pohjautuvaa saa esittää. Ratkaisun rakenteen ja sen ominaisuuksien tulee noudattaa JHS 176:ssa kuvattuja sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelyn, hallinnan ja säilyttämisen periaatteita. Järjestelmän käyttäjiä tulee olemaan n. 1000. Julkaisemme samaan aikaan erillisen tietopyynnön arkistointiratkaisusta. Saatamme myöhemmin harkita integroidun asianhallinta- ja arkistointiratkaisun hankkimista yhdellä kilpailutuksella.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
14.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Nyt etsimme ensimmäisessä vaiheessa kiinnostuneita toimittajia osallistumaan hankinnan sisältöä koskevaan tekniseen vuoropuheluun. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan sähköpostitse Helsingin ja Uudenmaan keskuskirjaamolle (keskuskirjaamo@hus.fi) 17.5.2019 klo 12.00 mennessä. Viestin otsikoksi tulee laittaa "Asianhallintajärjestelmä". Saatamme kutsua toimittajia esittelemään ratkaisujaan, saatamme pyytää kommentoimaan tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia ja saatamme pyytää myös kirjallista materiaalia esim. ratkaisuehdotuksia. HUSin esittely: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden yli 1,6 miljoonalle asukkaalle erikoissairaanhoidon palveluita. HUSin sairaaloissa ja muissa toimipisteissä saa hoitoa vuosittain lähes puoli miljoonaa potilasta. HUSin osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien hoidon tuottamisesta sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen ja joissakin sairauksissa koko maan potilaille. Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan, Hyksin, muodostavat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat HUSin sairaalat ja muut toimintayksiköt sekä Kellokosken sairaalassa sijaitsevat vaativan psykiatrian yksiköt ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen psykiatrian yksiköt. Diagnostisten tulosyksiköiden toiminta-alue kattaa koko HUSin, mukaan lukien lähes kaikki perusterveydenhuollon yksiköt, ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) toiminta-alueen. HUS-konserniin kuuluu kuntayhtymän lisäksi erillisiä tytär- ja osakkuusyhteisöjä, kuten HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Oy Apotti Ab ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy. HUSin liikevaihto on noin 2,1 miljardia euroa (2017). HUS on noin 25 000 työntekijällään yksi Suomen suurimmista työnantajista. Lisää tietoa HUSista ja sen toiminnasta on verkkosivuilla osoitteessa www.hus.fi

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.5.2019
«« Tillbaka