«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Försörjningssektorerna):
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos / Espoon kaupunki : Raide-Jokerin suunnittelu

22.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009740
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 099-240782

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos / Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0201256-6 / 0101263-6
Ort:Helsinki / Espoo
Land:Finland
E-post:hankinta.hkl@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.hkl.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Raide-Jokerin suunnittelu
Referensnummer:
3R17
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekttjänster. (71200000-0)
Ingenjörstjänster. (71300000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten suunnittelutehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan ja myöhemmin valittavien urakoitsijoiden kanssa.

Tilaajan arvio sopimusta tehdessä hankittavan suunnittelun kokonaisarvosta oli noin 27-34 milj. euroa,

josta Raide-Jokeri-projektin suunnittelukustannusten osuus oli n. 20-25 milj. euroa.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:66 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 173-355162

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Raide-Jokeri-projekti kehitysvaiheen allianssisopimus

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
29.11.2017
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0101197-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:VR Track Oy (nyk. NRC Group Finland Oy)
Nationellt registreringsnummer:1007822-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:YIT Rakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sito Oy (nyk. Sitowise Oy)
Nationellt registreringsnummer:2335445-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:34000000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.5.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
VII.1.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekttjänster. (71200000-0)
Ingenjörstjänster. (71300000-1)
VII.1.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohde ei ole muuttunut.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader eller dagar:66 månader
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 49611103 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0101197-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sito Oy (nyk. Sitowise Oy )
Nationellt registreringsnummer:2335445-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:VR-Track Oy
Nationellt registreringsnummer: 1007822-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:YIT Rakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

KAS-vaiheen allianssisopimusta muutetaan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen

mukaisesti siten, että pikaraitiotien infrastruktuurin arvonlisäverottomat suunnittelukustannukset (tilaajan kustannusraami) ovat yhteensä enintään 49.611.103,00 euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100).

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Raide-Jokerin raitiotieinfran toteuttamisen tarkennettu kustannusarvio on vuonna 2016 hyväksyttyä hankesuunnitelman alustavaa kustannusarviota korkeampi. Pikaraitotiejärjestelmä on täysin uusi

joukkoliikennemuoto pääkaupunkiseudulla, joten kaikkia toimivan järjestelmän tarpeita ei

ole ollut suunnittelua ja toteutusta koskevien hankintailmoitusten julkaisun aikaan vielä tiedossa. Näin ollen suunnitelmien tarkentuessa on havaittu merkittäviä muutostarpeita hankinnan lähtötietoina olleen hankesuunnitelman toteutussisältöön.

Allianssin ideana on, että toimijat yhdessä hankkeen edetessä tarkentavat suunnitelmia ja hankkeen sisältöä. Vaikka hankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen tulisi muutoksia, sopimuksen yleinen luonne ei muutu.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 34133106 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 49611103 EUR
«« Tillbaka