«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Försvar och säkerhet):
Puolustusvoimat : Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

11.05.2019 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009735
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 091-220939

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2009/81/EY (Försvar och säkerhet)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustusvoimat
Nationellt registreringsnummer:0952029-9
Postadress:Hatanpään valtatie 30
Postnummer:33541
Ort:Tampere
Land:Finland
Telefon:+358 299800
E-post:purchase5.fdflogcom@mil.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Maanpuolustus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utveckling av skjutvapen och ammunition. (73422000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kranaattien pakkauslinjan kehittämisen kokonaistoimitus. Suunnittelu- ja kehittämiskohde sijaitsee Haapajärvellä

Räjähdekeskuksen tuotantoalueella. Nyt toiminnassa olevan pakkauslinjaston kapasiteetti ja ergonomia eivät vastaa tämän päivän tarvetta. Modernisoidun pakkauslinjaston tulee täyttää ergonomiavaatimukset ja kapasiteettitarpeet.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 578500 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Haapajärvi (K069)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnalla toteutetaan Haapajärven lataamo 1:n ergonomiaparannukset ja tarvittavat toimintatapamuutokset pakkaustoimintoihin tuotteiden osalta (mm. mekaaniset - ja ohjelmalliset muutokset).

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
BO19707
Benämning på upphandlingen:
Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
3.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rejlers Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0765069-8
Postadress:Graanintie 5
Postnummer:50190
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:578500 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.5.2019

Bilaga D3 - Försvar och säkerhet

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Suorahankinnan perusteena on Putu-lain 22 §:n 1 momentin 1) kohta: EU-kynnysarvon ylittävässä rajoitetussa menettelyssä ei saatu lainkaan sopivia tarjouksia eikä tarjouspyynnön ehtoja ole olennaisesti muutettu. Viimeisimmällä tarjouskierroksella ei saatu yhtään tarjousta määräajassa. Rejlers Oy:n tarjous on alkuperäisen tarjouspyynnön vaatimukset ja ehdot täyttävä eikä ehtoja ole olennaisesti muutettu.

«« Tillbaka