«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Akuutin leukemian somaattisten geenimuutosten analyysi ja bioinformatiikka syväoppimisen keinoin/TIETOPYYNTÖ

02.05.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009723
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 086-206429

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Kaisa Lindholm
E-post:kaisa.lindholm@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Akuutin leukemian somaattisten geenimuutosten analyysi ja bioinformatiikka syväoppimisen keinoin/TIETOPYYNTÖ
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk analys. (85148000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

HUS etsii akuutin leukemian somaattisten geenimuutosten analyysi- ja bioinformatiikkaratkaisuja koneoppimiseen perustuen tutkimusprojektiin. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan markkinakartoitus ja tietopyyntö selvittämään mahdollisia ratkaisumalleja. Hankintayksikkö ei sitoudu tällä ilmoituksella suorittamaan hankintaa. Kartoitamme tällä tietopyynnöllä markkinoilla olevien ratkaisujen ja palvelumallien tarjoajia, palvelun laatua ja saatavuutta sekä kustannustasoa ja hinnoitteluperiaatteita. Saatuja vastauksia käytetään suunniteltaessa hankintaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Diagnostiska system. (33124110-9)
Dataanalys. (72316000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Genominlaajuinen somaattisten varianttien karakterisointi syväoppimisen avulla • Ohjelmisto genominlaajuiseen somaattisten ja ituradan varianttien karakterisointiin akuutissa leukemiassa diagnostiikan apuna NGS-sekvensointidatan perusteella syväoppimista hyödyntäen • Diagnostinen luokituksen (ICD10, ICD-O-3) arviointi somaattisen varianttiprofiilin perusteella • DNA-korjauksen defektien tunnistaminen somaattisen varianttiprofiilin perusteella • Multimodaalisen omiikka-datan (WGS/WES, RNA-seq) integroiminen sekvenssitasolla ja hyödyntäminen syväoppimisen keinoin • Mahdollisuus kertyvän aineiston automatisoituun uudelleenanalysointiin tarvittaessa sekä säännöllisin väliajoin • Suomen- ja englanninkielinen tulosten raportointi Pyydämme soveltuvia yrityksiä ilmoittamaan kiinnostuksensa 15.05.2019 mennessä. Toimintatapa kuvattu alla, kohdassa II.2.14) Lisätiedot.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme yrityksiä lähettämään lyhyen kirjallisen esityksen sovelluksestaan ja sen tulevaisuuden kehitysnäkymistä 16.5.2019 mennessä. Vastaukset tietopyyntöön liitteineen tulee lähettää s-postilla osoitteeseen kimmo.porkka@hus.fi ja anja.kajanne@hus.fi.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
27.5.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät ole julkisia. Pyydämme kuitenkin, että merkitsette vastauksen alkuun sanan LIIKESALAISUUS, mikäli annetut vastaukset sisältävät liikesalaisuuksia. Päätökset hankkeen etenemistavasta ja mahdollisen tai mahdollisten kilpailutusten järjestämisestä ja sisällöstä tehdään kartoituksen jälkeen. Emme tässä vaiheessa tule käymään keskinäisiä neuvotteluja tai vuoropuhelua, emmekä tarjoa erillistä mahdollisuutta palvelun esittelylle. Tulemme tiedottamaan kaikkia tietopyyntöömme vastanneita, mikäli kahdenkeskinen esittely tullaan järjestämään. Tietopyyntöön vastaajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta vastauksen antamisesta. Tietopyyntöön vastanneille saatetaan myöhemmässä vaiheessa varata muun muassa mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia. Yhteystiedot: Kimmo Porkka kimmo.porkka@hus.fi +358504270192 Anja Kajanne anja.kajanne@hus.fi +358406692201 HUSin esittely: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden yli 1,6 miljoonalle asukkaalle erikoissairaanhoidon palveluita. HUSin sairaaloissa ja muissa toimipisteissä saa hoitoa vuosittain lähes puoli miljoonaa potilasta. HUSin osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien hoidon tuottamisesta sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen ja joissakin sairauksissa koko maan potilaille. Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan, Hyksin, muodostavat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat HUSin sairaalat ja muut toimintayksiköt sekä Kellokosken sairaalassa sijaitsevat vaativan psykiatrian yksiköt ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen psykiatrian yksiköt. Diagnostisten tulosyksiköiden toiminta-alue kattaa koko HUSin, mukaan lukien lähes kaikki perusterveydenhuollon yksiköt, ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) toiminta-alueen. HUS-konserniin kuuluu kuntayhtymän lisäksi erillisiä tytär- ja osakkuusyhteisöjä, kuten HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Oy Apotti Ab ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy. HUSin liikevaihto on noin 2,1 miljardia euroa (2017). HUS on noin 25 000 työntekijällään yksi Suomen suurimmista työnantajista. Lisää tietoa HUSista ja sen toiminnasta on verkkosivuilla osoitteessa www.hus.fi

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.4.2019
«« Tillbaka