«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Valtatien 9 parantaminen välillä Alasjärvi-Käpykangas, tiesuunnitelman laatiminen

03.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009717
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 087-209649

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Tero Haarajärvi
E-post:tero.haarajarvi@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Tampereen seutu (S064)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Valtatien 9 parantaminen välillä Alasjärvi-Käpykangas, tiesuunnitelman laatiminen
Referensnummer:
PIRELY/790/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Stadsplanering. (71410000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Tiesuunnitelman laatiminen valtatielle 9 Alasjärven ja Käpykankaan väliselle tieosuudelle.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:17.4.2018 - 1.11.2019
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 081-181806

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Valtatien 9 parantaminen välillä Alasjärvi-Käpykangas, tiesuunnitelman laatiminen

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
17.4.2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Finnmap Infra Oy
Nationellt registreringsnummer:0921976-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:577300 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.5.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Stadsplanering. (71410000-5)
VII.1.3) Plats för utförande
Tampereen seutu (S064)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Tiesuunnitelman laatiminen valtatielle 9 Alasjärven ja Käpykankaan väliselle tieosuudelle.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:3.5.2019 - 1.11.2019
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 577300 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Finnmap Infra Oy
Nationellt registreringsnummer:0921976-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Sopimusmuutos sisältää kolme lisätyötä ja kuusi muutostyötä. Lisätyöt liittyvät telematiikkavarausten suunnitteluun, siltasuunnittelun laajentumiseen ja Havialantien pikaparannustoimenpiteiden suunnitteluun. Muutostyöt liittyvät Tasanteen ja Suinulan eritasoliittymien muutossuunnitteluun, Tarastejärven eritasoliittymän tilausvaraussuunnitteluun, pohjatutkimusohjelmiin, geometriatarkasteluihin ja Mustijärven viheryhteyden suunnitteluuun.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Lisä- ja muutostyöt liittyvät kiinteästi alkuperäiseen toimeksiantoon ja sen pohjalta laadittuihin suunnitteluratkaisuihin. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä. Sopimuskumppanin vaihtaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 583190 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 699315 EUR
«« Tillbaka