«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala : Sosiaalitoimen yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmä

02.05.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009709
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 086-207733

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:Yliopistonkatu 30 4. krs
Postnummer:20100
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Salakoski
Telefon:+358 401703135
E-post:minna.salakoski@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sosiaalitoimen yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmä
Referensnummer:
11757-2006
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Behandling av data. (72310000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Tilaajan tavoitteena on ollut korvata perhehuollon tietojärjestelmä uudella. Järjestelmällä on hoidettu sosiaalihuollon tehtäviä. Hankinnan tarkoituksena on ollut solmia sopimus tietojärjestelmän hankinnasta, käyttöönoton konsultoinnista, käyttöönotosta, koulutuksesta ja ylläpidosta. Hankinnan kohteen on ollut lisäksi käytönaikainen tietojärjestelmäpalvelu, sovelluksen ja järjestelmän ylläpitoon liittyvä palvelu. Palvelu on tuotettu suomenkielisenä. Nyt Turun kaupungin hyvinvointitoimiala hankkii sosiaalihuollon ns. vanhojen tietojen Kanta-arkistoinnin aloittamisen edellyttämiä Effica-asiakastietojärjestelmään liittyviä ohjelmistopalveluja.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:22.8.2007 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2007/S 123-123456

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1221-2019
Benämning på upphandlingen:
Sosiaalitoimen yksilö- ja perhehuollon tietojärjestelmä

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
22.8.2007
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tieto Finland Oy (ent. TietoEnator Heathcare & Welfare Oy)
Nationellt registreringsnummer:1962361-1
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1089590.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kohdassa IV.2.1 ilmoitettu EUVL-numero on keksitty numero, sillä voimassa olevan hankintasopimuksen jälki-ilmoitus on vuodelta 2007, josta ei ole saatavissa EUVL-numeroa. IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu: Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2007/S 123-123456

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.4.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Behandling av data. (72310000-1)
VII.1.3) Plats för utförande
Turku (K853)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala hankkii sosiaalihuollon ns. vanhojen tietojen Kanta-arkintoinnin aloittamisen edellyttämiä Effica-asiakastietojärjestelmään liittyviä ohjelmistopalveluja.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:22.8.2007 -
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 143622.00 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tieto Finland Oy (ent. Tieto Heathcare &Welfare Oy)
Nationellt registreringsnummer:1962361-1
Postadress:PL 2
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Hankinta on edellytys Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymiselle sosiaalihuollon vanhojen asiakastietojen osalta.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Hankintayksikön ei ole mahdollista vaihtaa sopimuskumppania taloudellisista sekä teknisistä syistä ja sopimuskumppanin vaihtaminen aiheuttaisi hankintayksikölle merkittävää haittaa sekä kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä. Alkuperäisen toimittajan on tarpeen suorittaa lisätöitä ja -palveluja, sillä Kanta-palveluihin liittyvät ohjelmistohankinnat ovat kiinteä osa Effica-asiakastietojärjestelmää. Tämän muutoksen arvo on alle 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta (hankintalaki 136.2 §:n 2 kohta).

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 1089590.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 1233212.00 EUR
«« Tillbaka