«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kansaneläkelaitos : Lasten ja nuorten fysioterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri

29.04.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009546
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 084-202239

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:Nordenskiöldinkatu 12
Postnummer:00250
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:avoterapiahankinnat@kela.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lasten ja nuorten fysioterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden toteuttaminen Kelan henkilöasiakkaille Läntisen vakuutuspiirin alueella. Läntisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat maakunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5. Tämä jälki-ilmoitus koskee lasten ja nuorten ryhmäfysioterapiaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 800000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Kelan terapian palvelukuvauksessa (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, Voimassa 1.1.2019 alkaen). Sopimuskausi on 1.12.2018−31.12.2019. Kuntoutujien sopimuksen mukaiset terapiat alkavat kuitenkin vasta 1.1.2019.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta kolmella yhden (1) vuoden optiokaudella vuosina 2020, 2021 ja 2022.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 065-145470

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Lasten ja nuorten fysioterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Auron OMT-Liike Oy
Nationellt registreringsnummer:2058323-1
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy / Pori (ryhmittymä)
Nationellt registreringsnummer:2770800-9
Ort:Pori
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy / Vakka-Suomi (ryhmittymä)
Nationellt registreringsnummer:2770800-9
Ort:Uusikaupunki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Debora Oy
Nationellt registreringsnummer:1906667-5
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kankaanpään Kangaspolku Oy
Nationellt registreringsnummer:0672632-0
Ort:Kankaanpää
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kunto-Rauma Ky
Nationellt registreringsnummer:0477267-3
Ort:Rauma
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Naantalin Kuntokeskus
Nationellt registreringsnummer:2158570-6
Ort:Naantali
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:800000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.4.2019
«« Tillbaka