«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : ICT-alan lyhytkoulutus (PUITE)

26.04.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009406
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-197951

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 86
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
E-post:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Fax:+358 295038000
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT-alan lyhytkoulutus (PUITE)
Referensnummer:
POPELY/1807/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Puitehankinta, enintään 10 000 opiskelijatyöpäivää, koskee työvoimakoulutuksena toteutettavaa ICT-alan tarpeisiin suunnattua lyhytkoulutusta (10-40 pv/koulutus). Puitesopimukset eivät sisällä määräostovelvoitetta. Puitteelta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1589085.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kilpailutettava hankinta koskee ICT-alalle suunnattua koulutusta. Puitetoimittajiksi on hyväksytty määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttäneistä tarjouksista kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Puitejärjestelyyn on valittu toimittajiksi Saranen Consulting Oy (noin 40 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivämäärästä), Valmennuskeskus Public (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivämäärästä) sekä Opiframe Oy (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivämäärästä). Puitejärjestelymenettelyssä palveluntarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankintaan on sovellettu julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 199-452680

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
P1/2019, P2/2019, P3/2019
Benämning på upphandlingen:
ICT-alan lyhytkoulutus (PUITE)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Saranen Consulting Oy
Nationellt registreringsnummer:2588306-5
Postadress:Tekniikantie 12
Postnummer:02150
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Valmennuskeskus Public
Nationellt registreringsnummer:2216648-2
Postadress:Tammasaarenkatu 1
Postnummer:00180
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Opiframe Oy
Nationellt registreringsnummer:2392044-0
Postadress:Lars Soncin kaari 12-14
Postnummer:02600
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1589085.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Koulutusten toteutuksessa käytetään alihankkijoita. Alihankkijoiden tarkempi käyttö määritellään tarkemmin, kun puitteelta tilattavien koulutusten tarkemmat sisällöt on määritelty.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optiohankinnasta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Kohdassa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:ta) ilmoitettuun kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; 50 % alkuperäisen hankinnan määrästä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.4.2019
«« Tillbaka