«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Haapaveden kaupunki : Tietopyyntö, Elintarvikkeiden hankinta

25.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009206
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 082-194492

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Haapaveden kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0184872-4
Postadress:Tähtelänkuja 1
Postnummer:86600
Ort:Haapavesi
Land:Finland
Kontaktperson:Arja Mertala
Telefon:+358 447591221
E-post:arja.mertala@haapavesi.fi
Fax:+358 84591334
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.haapavesi.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Ylivieskan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0190557-3
Postadress:Kyöstintie 4
Postnummer:84100
Ort:Ylivieska
Land:Finland
Kontaktperson:Eija Kangasoja
Telefon:+358 444883465
E-post:eija.kangasoja@ylivieska.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ylivieska.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö, Elintarvikkeiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Livsmedel, drycker, tobak o.d. (15000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinakartoitusta ja teknistä vuoropuhelua varten. Kalajoen hankintarengas koostuu yhteensä yhdeksästä kunnasta, jotka kilpailuttavat elintarvikkeet hankintakaudeksi (esim. 3 vuotta). Kilpailutuksen suorittaa elintarvikeryhmä, joka koostuu osallistuvien kuntien asiantuntijoista. Tietopyyntöön liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys kilpailutukseen osallistumiselle eikä vaikuta tarjoajan asemaan siinä. Tietopyynnössä esitetyt seikat ovat alustavia ja saattavat muuttua hankinnan valmistelun edetessä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt: Tukkutuotteet ja kalat

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tukkutuotteet
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Livsmedel, drycker, tobak o.d. (15000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Elintarvikkeet

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Liha ja maito
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter. (15100000-9)
Mjölk. (15511000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liha ja lihatuotteet Maito ja maitotaloustuotteet

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
7.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia tavarantoimittajia ja heidän tuotevalikoimia sekä saada kattavasti niitä koskevia tietoja, jotta valmisteilla oleva kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tekninen vuoropuhelu järjestetään kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 10.5.2019 klo 14 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen arja.mertala@haapavesi.fi otsikolla: Tekninen vuoropuhelu/Elintarvikkeet tai soittamalla numeroon 044-7591221. Sähköpostilla ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä. Tekninen vuoropuhelu järjestetään 15.-16.5.2019 klo 9-15 välisenä aikana. Vuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.4.2019
«« Tillbaka