«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi : Canemure-lämpöakkulaitteisto

25.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009194
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 082-195152

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Nationellt registreringsnummer:0162193-3
Postadress:PL 302
Postnummer:53101
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Kontaktperson:Ilkka Räsänen
Telefon:+358 400815284
E-post:ilkka.rasanen@lappeenranta.fi
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Allmän adress: (URL)http://www.lappeenranta.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Canemure-lämpöakkulaitteisto
Referensnummer:
LPR/935/00.01.05.02/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor. (09000000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on pyytänyt tarjousta LIFE-IP Canemure (LIFE17 IPC/FI/000002) hankkeeseen kuuluvasta uuden teknologian lämpöakusta. Canemure hanke tulee sanoista “Carbon Neutral Municipalities and Regions”. Lämpöakku sijoitetaan Mustolan lämpökeskuksen yhteyteen. Mustolassa on oma kaukolämpöpiiri, joka kokonsa puolesta on sen verran pieni, ettei se kuulu päästökaupan piiriin.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 380000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor. (09000000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Lappeenrannan seutu (S091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tulevaisuuden uusiutuviin energiamuotoihin perustuva energiajärjestelmä vaatii joustavuutta sekä sähköverkon että myös lämmön tuotannon osalta. Yksi merkittävä joustavuutta tuova elementti on sähkö- ja lämpövarastot. Varastoilla toisaalta voidaan alentaa kasvihuonekaasupäästöjä ja myös säästää kustannuksissa. Uusiutuvaan energiaan perustuvassa sähköjärjestelmässä sähkön hinta myös vaihtelee voimakkaasti, mitä voidaan hyödyntää lämpövarastoinnissa. Nyt hankinnassa olevan lämpöakun tulee perustua faasimuunnosteknologiaan. Faasimuunnosteknologia on lupaava teknologia energiavarastoinnissa, koska siten pystytään varastoimaan suuria määriä energiaa pieneen tilaan. Mustolan tapaisissa energiajärjestelmissä lämpöakulla tuotettu lämpö korvaa fossiilisilla polttoaineilla (kaasu, öljy) tuotettua kaukolämpöä. Oikealla sähkön hinnalla lämpö on myös hinnaltaan kilpailukykyistä.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: LIFE-IP Canemure (LIFE17 IPC/FI/000002) hanke.
II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Faasimuunnosteknologiassa akku on täytetty kiinteällä aineella esimerkiksi suolalla. Lämmitettäessä kiinteä aine sulaa ja sitoo paljon lämpöenergiaa. Vastaavasti, kun akusta luovutetaan lämpöä kaukolämpöverkkoon, se kiinteytyy ja luovuttaa tässä vaiheessa paljon lämpöä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
LPR/935/00.01.05.02/2018
Benämning på upphandlingen:
Canemure-lämpöakkulaitteisto

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
23.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Elstor Oy
Nationellt registreringsnummer:2841894-3
Postadress:Tuotantokatu 2
Postnummer:53850
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
E-post:kari.suninen@elstor.fi
Nuts-kod:Lappeenrannan seutu (S091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:380000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.4.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Hankkeessa hakemusvaiheessa määriteltyä teknologista ratkaisua on kartoitettu hankintaprosessin valmisteluvaiheessa vuosien 2018 ja 2019 vuosien aikana. Teknisiä kaupallisia ratkaisuja, joilla lämpöakkua voi testata Mustolan lämpökeskuksen alueella, löytyy vain Lappeenrannassa. Tämän vuoksi hankintamenettelyssä harkinnan jälkeen päädyttiin suorahankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (Hankintalaki 2016/1397, 40 §:n 2 mom. 2 kohta).

«« Tillbaka