«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Kansaneläkelaitos : Sovellusvalvontajärjestelmä (Application performance monitoring / APM)

24.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009147
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 081-193091

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:PL 450
Postnummer:00056
Ort:Kela
Land:Finland
E-post:hankintapalvelut@kela.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sovellusvalvontajärjestelmä (Application performance monitoring / APM)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajat markkinakartoitukseen. Mahdollisen hankinnan kohteena on ’on premise’ -sovellusvalvontajärjestelmä, jota käytetään Kelan käyttämien etuus- ja muiden ohjelmistojen ja järjestelmien valvontaan IBM mainframe- ja Intel-pohjaisissa palvelinympäristöissä, sekä sovellusvalvontajärjestelmän käyttöönotto, siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijapalvelut. (jatkuu kohdassa II.2.4)

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

(jatkoa kohdasta II.1.4) Sovellusvalvontajärjestelmällä valvotaan ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaa siten, että voidaan havaita ja ehkäistä ongelmia eri kerroksissa palvelimien ohjelmistoprosesseista aina mitattavaan loppukäyttäjän kokemukseen asti. Hankittavalla järjestelmällä voidaan valvoa mm. ohjelmistoprosesseja, -lokeja, transaktioita ja vasteaikoja sekä kontteja ja niiden sisäisiä prosesseja ja toimintoja yms. järjestelmiin liittyviä mitattavia suureita, jotka vaikuttavat niiden käytettävyyteen ja joiden poikkeamista syntyy tarvittaessa eritasoisia hälytyksiä ja ilmoituksia. Järjestelmään kuuluu myös osio, jolla kerätään tietoa Kelan IT-järjestelmien komponenteista talletettavaksi konfiguraationhallintatietokantaan. Lisäksi siihen sisältyy osio, jolla automatisoidaan valvontaa ja virhetilanteista toipumista sekä ennakoidaan valvottavien suureiden trendejä.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan markkinavuoropuheluun, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 8.5.2019 mennessä lähettämällä yrityksen virallisen nimen sekä yhteyshenkilön yhteystiedot osoitteeseen apm-hankinta@kela.fi otsikolla: "APM-markkinakartoitus".

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.7.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Markkinakartoitus tullaan järjestämään kirjallisesti ja tarvittaessa erillisinä tilaisuuksina Kansaneläkelaitoksen tiloissa. Markkinakartoituksen aikataulu tullaan ilmoittamaan markkinakartoitukseen osallistuville toimijoille myöhemmin. Huomioittehan, että kyseessä on ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido ketään osapuolta. Tietopyyntö ei käynnistä hankintaa eikä sido hankintayksikköä käynnistämään hankintaprosessia. Osallistuminen ei ole myöskään edellytys myöhemmin mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Osallistuminen ei vaikuta millään tavalla tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoitukseen osallistumisesta ei makseta korvauksia. Markkinakartoituksen tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia järjestelmiä ohjelmistojen ja järjestelmien valvontaan sekä niiden soveltuvuutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaympäristöön. Tämän markkinakartoituksen vastauksia ja muita tietoja voidaan käyttää selvitystyössä, jossa selvitetään mahdollisesti hankittavan APM-tuotteen soveltuvuutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaympäristöön ja sovellusvalvontajärjestelmän vaatimuksiin.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.4.2019
«« Tillbaka