«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : ICT-palvelut: perustietotekniikkapalvelut

18.04.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008829
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 078-186631

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0725901-5
Postadress:Kotkantie 41
Postnummer:48210
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:hankintatoimisto
E-post:hankinnat@kymsote.fi
Nuts-kod:Kymenlaakso (FI1C4)
Allmän adress: (URL)https://kymsote.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=235336&tpk=1b47a156-df8d-47d4-b679-14306404aa62
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT-palvelut: perustietotekniikkapalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on ennakkoilmoitus Kymsoten - Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän - tulevasta ICT-palveluiden hankinnasta. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa tulevasta kilpailutuksesta. Hankinnan tavoitteena on hankkia ICT-palvelut kokonaispalveluna Kymsoten käyttöön. Hankinnan kohteena ovat palvelinpalvelut, Helpdeskpalvelut 24/7, lähitukipalvelut, päätelaitepalvelut, Projektipalvelut. Hankinnan sisältö voi muuttua tai tarkentua varsinaisessa tarjouspyynnössä. Tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Hankinta kilpailutetaan keväällä 2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä on ennakkoilmoitus Kymsoten - Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän - tulevasta ICT-palveluiden hankinnasta. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa tulevasta kilpailutuksesta. Hankinnan tavoitteena on hankkia ICT-palvelut kokonaispalveluna Kymsoten käyttöön. Hankinnan kohteena ovat palvelinpalvelut, Helpdeskpalvelut 24/7, lähitukipalvelut, päätelaitepalvelut, Projektipalvelut. Hankinnan sisältö voi muuttua tai tarkentua varsinaisessa tarjouspyynnössä. Tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Hankinta kilpailutetaan keväällä 2019.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31.5.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.4.2019
«« Tillbaka