«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Valtiontalouden tarkastusvirasto : Tietopyyntö: Asianhallintajärjestelmä

18.04.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008784
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 078-186622

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valtiontalouden tarkastusvirasto
Nationellt registreringsnummer:0245456-7
Postadress:PL 1119
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Hilkka Partanen
Telefon:+358 405366572
E-post:kirjaamo@vtv.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.vtv.fi/
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Eduskunnan kanslia
Nationellt registreringsnummer:0245977-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kirjaamo@eduskunta.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.eduskunta.fi/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:
Valtiontalouden tarkastusviraston ja Eduskunnan kanslian yhteinen asianhallintaratkaisun hankinta

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö: Asianhallintajärjestelmä
Referensnummer:
128/28/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemalla aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntö/ilmoitus teknisestä vuoropuhelusta, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Hankintayksikkö voi käyttää teknisen vuoropuhelun vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ja vuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Vuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta. Mahdollisen tulevan hankinnan kohteena on Asianhallintajärjestelmä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan kanslia hakevat kummallekin virastolle sopivaa valmisohjelmistoon pohjautuvaa käyttäjäystävällistä asianhallintaratkaisua, joka sisältää seuraavat toiminnallisuudet: asianhallinnan, asiakirjanhallinnan, säilytysratkaisun ja tiedonohjausjärjestelmän. Ratkaisulta tavoitellaan modulaarisuutta siten, että ratkaisun toiminnallisuudet ovat otettavissa käyttöön myös osakokonaisuuksina kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Ratkaisun avulla virastot voivat hoitaa viranomaisasioiden, sisäisten prosessiensa ja asiakirjojen sähköisen käsittelyn niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Valmisohjelmiston rakenteen ja sen ominaisuuksien tulee noudattaa JHS 176:ssa kuvattuja sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelyn, hallinnan ja säilyttämisen periaatteita. Järjestelmää tulee käyttämään koko Valtiontalouden tarkastusviraston henkilöstö (140 henkilöä) ja eduskunnan kansliassa noin 350 henkilöä päivittäisessä työssään.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
3.6.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Nyt etsimme ensimmäisessä vaiheessa kiinnostuneita toimittajia osallistumaan hankinnan sisältöä koskevaan tekniseen vuoropuheluun. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan sähköpostitse Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamolle (kirjaamo@vtv.fi) 2.5.2019 klo 12.00 mennessä. Viestin otsikoksi tulee laittaa "VUOROPUHELU Asianhallintajärjestelmä". Tavoitteena on lähettää ilmoittautuneille yrityksille vähintään alustavat hankinnan kohteen kuvaukset, vaatimusluettelo, tietoturvavaatimusluettelo, asiantuntijoiden osaamislomakkeet ja CV-lomakkeet sähköpostilla 6.5.2019. Hankintayksikkö pyytää kommentteja lähetettyyn materiaaliin sähköpostitse 20.5.2019 klo 12.00 mennessä. Saatujen kommenttien perusteella hankintayksikkö voi vielä tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä ja/tai käydä tarkentavia keskusteluja.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.4.2019
«« Tillbaka